Právě v tomto kostele se Barunka Panklová provdala 12. září 1837 za člena finanční stráže a českého vlastence Josefa Němce.