„Podle archivních záznamů by měly být ve sloupu ukryty posvátné ostatky svaté Fortunáty, požehnaný škapulíř, posvěcená vosková pečeť a také zrno svaté Johany. V záznamech ale chybí přesný popis místa úkrytu,“ řekl starosta obce Zdeněk Drašnar.

Restaurátoři, kteří v těchto dnech pracují na opravě památky, narazili při očišťovacích pracích na obdélníkovou zaspárovanou desku. „Domnívali jsme se, že by za tímto útvarem mohly být zmíněné cenné věci ukryté, proto jsme se to pokusili otevřít,“ vysvětlil restaurátor Jindřich Roubíček.
Pod silnou vrstvou tmelu se ale nakonec objevil pouze kámen, ve kterém se žádná dutina nenašla.

„Rozhodně se nevzdáváme, opravy Mariánského sloupu budou i nadále pokračovat, třeba se nám podaří ještě něco objevit,“ doufá Jindřich Roubíček.