Tyto varhany, postavené v letech 1769 až 1771 Franzem Süssmuthem byly celkově zrekonstruovány v letech 2002 až 2010. Nástrojovou část restaurovali varhanáři Jan Eliáš z Křinic a Josef Poukar z České Třebové, skříň restaurovala akademická malířka Hana Vítová z Pardubic.

Během slavnostní bohoslužby varhany posvětil Mons. Tomáš Holub. Celkové náklady rekonstrukce činily 1 554 200 korun. Obnovu hudebního skvostu z 18. století pomohl vedle řady dalších dárců z celého kraje a z Broumovska zaplatit více než jedním milionem korun také Královéhradecký kraj.

Téměř 235 tisíc korun šlo z obecního rozpočtu obce Martínkovice a dakších bezmála 165 tisíc zaplatila místní farnost. Zbytek částky uhradili dárci, z nichž nejštědřejší byl varhaník Vladimír Hrubý z Božanova.

Rozluštění tajemství o tom, kdo varhany skutečně postavil přinesl nález nápisu na píšťale D rejstříku Quintadena při opravě v roce 1881. Německý nápis zní v překladu takto: „Roku 1769 postavil tento nástroj Franz Süssmuth za 330 fl..

Tehdy byl farářem R.P. Anastasius Veith O.S.B. Kostelním písařem byl Adam Rotter z Martínkovic. Kostelní otcové byli Georg Meier - vrchní a Johann Scholz z Martínkovic. Kalkantem byl Johann Werner. Napsáno v roce 1771, kdy jeden korec žita byl za 13 fl. a korec ječmene za 11 fl. Korec pšenice byl za 18 fl. Avšak jsou-li peníze, nelze si za ně nic koupit“.