Dále bude vybudováno pět nových přechodů pro chodce včetně jejich nasvětlení. Tři v části křižovatky ulic Rašínova a Smetanova, jeden u MŠ Rašínova a v ulici Malecí.

Cílem je zrekonstruovat chodníky a plochy tak, aby odpovídaly současným požadavkům na bezbariérové řešení. V ulici 28.října dojde k přemístění stávající autobusové zastávky dále od stávajícího přechodu pro chodce.

„Občany prosíme o shovívavost během probíhající realizace této akce, odměnou nám všem budou nové bezbariérové chodníky," uvedla místostarostka Bronislava Malijovská.

Město na akci získalo už v dubnu od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši sedmdesáti procent uznatelných nákladů.