Porota, která památky hodnotila, byla složená z odborníků Národního památkového ústavu (NPÚ), zástupců muzeí, archeologů a dalších spolupracujících institucí. „Obnova silničního mostu Dr. Miroslava Tyrše v Jaroměři je dobrým příkladem toho, že historické mostní železobetonové konstrukce - ohrožený segment kulturního dědictví - lze obnovit a není třeba je nahrazovat současnými stavbami, jak se tomu ve většině případů děje,“ uvedla Eva Macková z josefovského pracoviště NPÚ a připomněla, že obloukový silniční železobetonový most v Jaroměři byl do provozu uveden symbolicky v den výročí vzniku samostatné Československé republiky 28. října 1932. Město Jaroměř provedlo během minulého roku obnovu mostu, která zajistila nejen obnovení funkčnosti, ale také jeho charakteristických vzhledových vlastností.

„Cena Patrimonium pro futuro, jenž nese podtitul Společenské ocenění příkladů dobré praxe, opravdu v Královéhradeckém kraji upozorňuje na příklady, které je dobré následovat, ty, které se vymykají obvyklému přístupu k památkám,“ uvedl ředitel josefovského pracoviště Jiří Balský. Ocenění symbolizované stříbrnou plaketou v minulých letech získalo také sdružení Omnium za soustavnou činnost ve prospěch záchrany a obnovy památek na Broumovsku i spolek Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin No. XIV za obnovu pevnosti a připomínání vojenské tradice pevnostního města Josefova.

Mladý režisér přesvědčil k natáčení herečku Pavlu Tomicovou.
Mladý režisér přesvědčil k natáčení herečku Pavlu Tomicovou