Slavnostní předávání titulů se uskutečnilo ve středu odpoledne v obřadní síni náchodské radnice.

Talent, úsilí a velká píle oceněných školáků

Ocenění přebírali žáci z rukou starosty města Jana Birke, místostarostky Drahomíry Benešové a vedoucího odboru sociálních věcí a školství Pavla Schumy.
„Je to především vaše úsilí, talent, píle a profesionální přístup vašich učitelů a ředitelů škol," pronesl s obdivem a poděkováním starosta města Jan Birke směrem k žákům, které v tento velký okamžik doprovázeli nejen rodiče, bez jejichž podpory a neustálé motivace by děti takových úspěchů jistě nedosáhly, ale i jejich učitelé a ředitelé škol.

Oceněný žák předvedl pěvecké nadání

Součástí tohoto slavnostního okamžiku bylo i příjemné pěvecké vystoupení Davida Vintera, jenž je žákem Základní umělecké školy v Náchodě a současně byl i jedním z oceněných titulem Žák roku 2012. Nominován byl nejen za svoji pracovitost, zodpovědnost a spolehlivost, ale i za své hlasové přednosti, které uplatňuje jako sólový zpěvák i člen pěveckého sboru. Na klávesy ho při vystoupení doprovodila jeho učitelka Bohumila Čonková, jež byla před nedávnem na stejném místě oceněna titulem Náchodský pedagog roku 2012.

Další z oceněných titulem Žák roku 2012 byla Natálie Linhartová, žákyně Základní školy Drtinovo náměstí. Nominována byla za svoji svědomitost, pečlivost, oblíbenost v kolektivu a smysl pro humor. Je sportovně založená, aktivně se věnuje volejbalu. Také navštěvuje Základní uměleckou školu v Náchodě, kde hraje výborně na housle a zpívá v souboru Rarášek.

Ze Základní školy Pavlišovská byl oceněn Jan Čejchan, jenž je všestranně nadaným žákem pátého ročníku. Jeho oblíbeným předmětem je matematika. Velmi hravě si poradí s kombinatorikou. Rád řeší logické úlohy a hlavolamy, hledá nová a další řešení. Jeho další velmi silnou stránkou je sport, a to především fotbal.

Titul si hrdě odnesla i Hana Štimová, žákyně Základní školy 1. Máje. Její školní výsledky byly po celých pět let výborné. Nadprůměrných výsledků dosahuje především v matematice a angličtině. Také studuje sborový zpěv, sólový zpěv, literárně dramatický obor, hru na housle a klavír.

Nejmladším oceněným byl Matěj Matoušek, žák ZŠ Komenského. Ve škole patří k nejlepším žákům ve třídě, zapojuje se do všech aktivit během vyučování a svou práci vždy spolehlivě dokončí. Je i aktivním sportovcem, zajímají ho všechny sporty, nejvíce však lední hokej, který pravidelně trénuje a je oporou celého mužstva.

Ocenění převzala z rukou představitelů města i Dawei Han žákyně ZŠ Komenského. Po celou dobu školní docházky má vynikající prospěch ve všech předmětech. Má široký všeobecný přehled a je velmi sečtělá.

Město udělilo titul i všestranně nadané Hoai Phuong Nguyenové ze ZŠ Plhov, jež patří mezi nejlepší žáky, zaujme svým přístupem k učení a spolužákům. Ze stejné školy byl oceněn i Jan Málek, který prospívá s vyznamenáním. K jeho zálibám patří sport, hlavně kopaná. Věnuje se jí od šesti let.

Dalším, kdo se mohl radovat z titulu byl Tomáš Verner ze ZŠ TGM. Svoji školu reprezentuje v řadě soutěží v oborech, které ho velmi zajímají. Kromě získávání vědomostí je jeho velkým koníčkem atletika a té věnuje většinu svého volného času.

Předposlední oceněnou se stala Šárka Zilvarová, která rovněž navštěvuje ZŠ TGM a dle slov učitelů i spolužáků je milá, slušná a spolehlivá. Školu reprezentovala v různých olympiádách a jejím koníčkem je tanec. Titul za ni převzala z důvodu nepřítomnosti babička.

Město Náchod ocenilo v letošním roce i mimoškolní aktivitu náchodských dětí a udělilo proto tituly i dvěma členům Střediska volného času Déčko – Elišce Kačerové a Matěji Čížkovi za jejich aktivní činnost v kroužcích a spolupráci na letošní Bambiriádě.