„Příjmy předpokládá Nové Město nad Metují v roce 2016 ve výši 152,4 mil. korun, výdaje obdobně jako v roce 2015 jsou plánovány na 170,2 mil. korun. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, předpokládaný schodek ve výši 17,8 mil. korun bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let," informovala referentka Odboru správy úřadu Eva Kupková.

V letošním roce vedení města přistoupilo k zásadní změně při schvalování rozpočtu, město nebude na začátku roku po mnoha letech hospodařit v režimu rozpočtového provizoria.

Rozpočet schválili s předstihem

„V minulých letech bylo ke konci roku vždy schvalováno pouze rozpočtové provizorium a rozpočet byl následně schvalován až na únorovém jednání Zastupitelstva. Schválení rozpočtu již před koncem roku umožní nejen lepší plánování investic v průběhu roku, ale i jejich vysoutěžení v době, kdy stavební firmy teprve hledají zakázky pro následující sezonu," vysvětlil místostarosta Nového Města nad Metují Michal Beseda a dodal: „Snažíme se tak předejít situaci, kdy za současného růstu naší ekonomiky bude pravděpodobně pro některé akce nedostatek kapacit ve stavebnictví. Nemalý přínos spatřujeme i v plánování činnosti škol, školek a ostatních městských příspěvkových organizací, které již v prosinci budou přesně vědět, kolik peněz dostanou následující rok do svého rozpočtu."

Jednou z nejvýznamnějších investičních akcí roku 2016 bude podle Evy Kupkové zateplení panelových budov čp. 44-47 Na Rychtě, rekonstrukce západního a jižního Zadomí, které bude zadlážděno, stejně jako jsou již nyní upravena severní a východní strany Zadomí.

Významnou investicí bude také vybudování kanalizace v ulici Nábřežní a pokračování v budování kanalizace ve Vrchovinách.

Chystají se také další opravy chodníků a silnic ve městě. „Stav nejen silnic, ale i chodníků, je tím, co podle všech průzkumů obyvatele našeho města trápí nejvíce. Z oprav chodníků je v plánu kromě mnoha jiných například oprava v ulici Na Táboře, ve Vrchovinách u viaduktu a také v ulici Nádražní. Již na jaře 2016 začne kompletní oprava Sepského mostu, v dalších letech bude opravována silnice mezi Spy a Žižkovým náměstím v Krčíně, na kterou naváže oprava od Žižkova náměstí po křižovatku u Papežů," uvedl starosta Petr Hable. (ek, reh)