Zjišťují představy o rozvoji města

Město chce totiž nechat vypracovat strategický plán až do roku 2030 a v této souvislosti připravilo dotazník pro občany města, aby zjistilo názory na nynější situaci v České Skalici a jejich představy o budoucím rozvoji. Záhy se však ukázalo, že distribuce dotazníků do domácností, kterou má na starosti Česká pošta, vázne, což potvrdili i někteří zastupitelé.

Prospěšnost strategického plánu a jeho zpracování podpořil zastupitel Petr Fejfar. „Bude to jedno z hodnoticích kritérií pro získání dotací z evropských fondů. Musím ale konstatovat, že dotazník pro občany jsem ve schránce dosud nenašel," uvedl. Stejnou zkušenost má i na zastupitelstvu přítomný občan Pavol Korba, kterému příslušný dotazník nebyl rovněž do schránky doručen. „Vytiskl jsem si ale tento materiál z internetových stránek města," poznamenal. Také zastupitel Zbyněk Šrůtek postrádá dotazník ve své schránce. „Ten rozjezd v souvislosti s distribucí dotazníků se nám úplně dobře nedaří. Mám už hodně informací, že dotazník lidé postrádají . Já taky," potvrdil.

Konzultantka Bauerová se nechala slyšet, že pokud se dotazník nedostal do všech domácností, je to problém. „Mohl by vzniknout dojem, že dotazník byl určen jen některým občanům. Je určen všem. Byla bych ráda, kdyby došlo k nápravě," upozornila. Zastupitel Fejfar navrhoval dotazník vložit dodatečně do říjnového zpravodaje. Zastupitelka Jiřina Polončeková, která je učitelkou, přišla s nápadem, aby dotazníky roznesla svým rodičům školní mládež.

„Dva tisíce kusů dotazníku může ještě jednou roznést kurýr," reagoval na návrhy starosta Hubka.

Anonymní dotazník klade 36 otázek

Obsáhlý dotazník, který má celkem šestatřicet otázek a vždy je na výběr několik variant odpovědí, je anonymní. Snaží se například zjistit, jako dlouho občané ve městě žijí, jaké jsou jeho přednosti i nedostatky. Zda jsou spokojeni se stavem a údržbou veřejných prostranství, jaké jsou největší hrozby pro životní prostředí ve městě, co jim vadí v centru města.

Dotazník se zajímá také o dopravní problémy, sportovní a rekreační vyžití, zdravotní a sociální služby, bezpečnost ve městě, negativní jevy spojené s mládeží, kam by se Česká Skalice měla v budoucnu ubírat, dostatečnost informací o dění ve městě a podobně.

„Dotazník mám zájem vyplnit, ale činí mi problémy limitace odpovědí u některých otázek, maximálně tři nebo čtyři. Považoval bych za logické, kdyby obyvatelé měli možnost seřadit odpovědi od důležitých po nejméně důležité," prohlásil na zasedání občan Korba. Podle konzultantky Bauerové je vždycky problém vybrat něco ze seznamu. „Toto omezení počtu odpovědí je uděláno záměrně, protože z nich nám vyplynou priority občanů. I když je výběr bolestný, tak právě proto je tam ten limit, abychom zjistili nejen dlouhý seznam toho, co občané chtějí, ale současně, abychom už měli k dispozici priority. Ty se nám pak seřadí podle toho, co občané skutečně chtějí," vysvětlila.

HYNEK ŠNAJDAR