„Při návrhu strategie je velmi důležité znát názory a zájmy různých cílových skupin. Obyvatelé jsou jednoznačně tou nejdůležitější skupinou, kterou chceme do diskuse o budoucnosti našeho města zapojit. K tomu poslouží dotazník, který bude v průběhu září distribuován do domácností," informovala novoměstská místostarostka Bronislava Malijovská.

Kromě otázek týkajících se budoucnosti budou mít občané možnost zamyslet se nad problémy každodenního života ve městě. Na dotazníkové šetření pak naváže veřejné setkání s občany.