Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Město zahltila nadměrná doprava. Kamiony ničí domy a obtěžují občany

Jaroměř - Seriál Deníku před říjnovými komunálními volbami pokračuje. Co trápí obyvatele Jaroměře? Co musí řešit?

4.10.2014
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: Petr Šilar

Královské věnné město plné zahrad a parků se rozprostírá na ploše 2395 hektarů na soutoku řek Labe, Úpy a Metuje, na samém okraji náchodského okresu. Součástí Jaroměře je i bývalá císařská pevnost Josefov.

Město je také významnou regionální železniční křižovatkou, kde se spojují železniční trati od Pardubic, Liberce a Trutnova.

Přetížená silnice obtěžuje obyvatele

Jaroměří ale také prochází silnice první třídy I/33 zařazená do sítě mezinárodních silnic pod označením E67 z Prahy do polské Wroclavi. Trvale rostoucí zatížení tohoto mezinárodního tahu je problémem pro město, které je silnicí rozděleno na dvě části. Nadměrná doprava, zejména kamionová, obtěžuje obyvatele hlukem, ale také poškozuje domy stojící u této komunikace.

Tento problém může vyřešit pouze dobudování dálnice D11 z Prahy přes Hradec Králové do Jaroměře, odkud by měla dále pokračovat jako rychlostní silnice R11 do Trutnova, a směrem na Královec, kde bude navazovat na polskou rychlostní silnici S3. Součástí této stavby je i severní přeložka už zmíněné silnice I/33, která bude tvořit obchvat města.

Názory, jak problém s dopravou vyřešit, rozděluje nejen 12700 obyvatel města, ale různé postoje k tomu neúnosnému stavu zaujímají i lídři politických stran a hnutí, kteří se budou za týden u komunálních voleb ucházet o významné posty ve vedení města.

Na voliče čeká úkol vybrat nové vedení města už za týden. Musí si vybrat ze 154 kandidátů, kteří zastupují osm stran a hnutí. Vybírat budou ty, o nichž si například myslí, že by se s těmito problémy mohli úspěšně poprat a donutit státní instituce, aby se s budováním rychlostní silnice R11 a severní přeložky silnice I/33 začalo co nejdříve, aby bylo možné odklonit silniční dopravu mimo katastr města.

V úvahu musí brát také to, že je potřebné zajistit rovněž hladký chod vedení města a řešit spoustu dalších problémů, kterých jako v jiných městech není málo.

Nejakutnějším problémem je zřejmě co nejrychlejší započetí stavby chybějícího mostu přes Labe, který při povodni strhla voda.

Dořešit by se měla také revitalizace historického centra Jaroměře, a to náměstí. Na tuto bezesporu náročnou stavbu je už zpracována stavební dokumentace, a tak pokud nenastanou nějaké význačné komplikace, mohlo by tento projekt dovést nové vedení města a zastupitelé do zdárného konce.

Položili jsme dvě jednoduché otázky na tělo kandidátům na starostu v Jaroměři

1. Jak budete řešit nadměrnou dopravu obtěžující občany?
2. Co konkrétního je po volbách vaší prioritou k řešení?

JIŘÍ KLEPSA
Volba pro město
starosta
1. Přetížení hlavní dopravní tepny našeho města není problém pouze posledního roku. Řešení je jediné dostavba dálnice D 11. Jedná se o dálniční úseky 1106 a 1107 až k obci Hořenice. Právě za touto obcí je v řešení obchvat Jaroměře ve směru na Dolany, Velký Třebešov a napojení na stávající obchvat České Skalice. Celých 9 let se snažíme vytvořit maximálně součinnost a pomáhat všem dotčeným složkám, především Ředitelství silnic a dálnic v Praze.

2. Několik posledních let jsme vytvářeli podmínky pro případnou budoucí rekonstrukci jaroměřského náměstí. V letošním roce byla definitivně, po mnoha konzultacích s dotčenými orgány, vyhotovena projektová dokumentace. S ohledem na náročnost a nepříznivé důsledky celkové opravy usilujeme už nyní a bezbariérové propojení náměstí s přilehlou lokalitou Na Valech. Dostupnost a celková příprava zmíněné klíčové lokality by měla být v nadcházejícím novém volebním období zcela jistě jedním z hlavních témat radnice.

FRANTIŠEK VRABEC
KSČM
místostarosta
1. Bohužel hlavní silnice I/33 procházející městem Jaroměř je hlavní trasou směrem na hranice a v této chvíli nelze průjezd automobilů, především kamionovou dopravu, snížit nasměrováním jinou trasou. Proto naši snahou a jednou z priorit je udělat vše pro to, aby výstavba další etapy dálnice D11 směrem od Hradce Králové na Jaroměř v případě problémů s výkupy pozemků v úseku Hradec Králové Smiřice, byla přednostně realizována v opačném směru, a to v úseku od Jaroměře do Smiřic. Samozřejmě za předpokladu, že bude připravena možná výstavba silnice I/33 navazující na dálnici, čím se vytvoří obchvat.

2. Prioritou v dalším volebním období je rovněž získání dotace a žádaná rekonstrukce veřejného prostranství náměstí ČSA v Jaroměři, dále revitalizace Josefova a využití bývalých vojenských objektů mimo jiné i pro vytvoření nových pracovních míst, podpora malým a středním podnikatelům v zájmu zvyšování zaměstnanosti, maximální využití operačních programů EU a státních fondů na rekonstrukce infrastruktury v návaznosti i na zlepšování bezpečnosti ve městě, podpora zájmové činnosti a realizace malých sportovišť a dětských hřišť s větší možností využití volného času dětí a mládeže. Zlepšení využití městského bytového fondu pro mladé rodiny a sociálně potřebné a v neposlední řadě rovněž prosazovat ucelenou kvalitní zdravotní péči pro občany, zejména pro seniory a děti.

JAN SLAVÍK
KDÚ-ČSL
stavební technik
1. S hlavní cestou I/33, průtahem města Jaroměře se dá těžko v současnosti něco dělat. Je to historicky dané řešení. Řešením je obchvat, dálnice či rychlostní komunikace která se dá bez velkých problémů vybudovat po obce Hořenice Heřmanice. Není mi jasné kde to vězí, ale nejpravděpodobněji na státě, který svou nabídkou za výkup pozemků jen občany zklamal! Rozhodně se musí tlačit na pověřené orgány aby něco činily a dálnice a s tím i obchvat Jaroměře byl.

2. Prioritou je zaměstnanost a podpora všech kteří chtějí v Jaroměři podnikat a zaměstnat místní obyvatele. Jak budou občané zaměstnání, budou platit daně, nakupovat, aktivně odpočívat, veselit se atd. Město získá finanční prostředky a může kvalitně opravit místní komunikace, podpořit domácí kulturu a sport, opravit památky, udržovat zeleň atd.

RUDOLF POLÁK
ČSSD
podnikatel
1. Podporovat dostavbu dálnice D11 a zároveň s tím související obchvat Jaroměře, který je podmíněn dostavbou dálnice. Zaměřit se na výstavbu přechodů pro chodce na frekventovaných místech ve městě.

2. Důslednou kontrolou zabránit přílivu nepřizpůsobivých občanů. Snaha o zvýšení zaměstnanosti ve městě Jaroměř.

IVA RUDOLECKÁ
Jaroměř náš domov
právnička
1. Zoufalá neprůjezdnost průtahem E67ky Jaroměří je jen jedním z nejviditelnějších dopadů devítileté místní vlády, která vytěsnila Jaroměř z mapy rozvoje schopných měst. Vybudování dopravního obchvatu nespadá do přímé kompetence obce, ale na jeho zřízení měl být vytvářen účinný tlak, což hodláme činit nejen ve vztahu k obchvatu Jaroměře, ale i dostavbě dálnice D11 na Polsko. Bohužel zanedbanost přípravy obou akcí prodlužuje časový horizont jejich úspěšné realizace. Ti, kteří v minulosti nevolili a ani nyní se nepropůjčí k volbě galerky kleptokamarádů si nezaslouží, že projíždět Jaroměří mohou jen v noci, Labe v místě spadlého Komenského mostu mohou jen brodit či přeplavat a jako podnikatelé na Náměstí ČSA zkrachovali dříve, než do bankrotu pod vedením stávajícího starosty upadne celé město.

2. Prioritou opoziční kandidátky č. 6 je zabránit pokračování v zadlužování a rozkramařování majetku města, klientelizmu, všeobecnému chátrání a rozkladu funkčnosti aparátu města. Řádově desetimilionové pokuty, kterými pro nedodržení dotačních podmínek město finančně „vykrvácí" neumožní rozsáhlý rozvojový program, proto jsou naše plány na opravu všech mostů, rekonstrukci historického jádra včetně přilehlého prostoru Na Valech, rozšíření plaveckého areálu o sauny a atrakce pro rodiny s dětmi, zřízení bezplatné WiFi internetové sítě a podporu dosud jen s těžko zakrývanou antipatií tolerovaných občanských aktivit přímo závislé na našich hlasovacích možnostech.

JIŘINA JELÍNKOVÁ
Východočeši pro Jaroměř
zahradní inženýrka
1. Obávám se, že tento problém bude vyřešen teprve tehdy, až bude dostavěna dálnice k Jaroměři. Proto Východočeši pro Jaroměř dostavbu dálnice plně podporují a mají to i ve svém volebním programu.

2. Priorit máme několik. Rozhodně je nutné dokončit výstavbu lávky-mostu přes Labe. Za prioritu pro Jaroměř považuji rekonstrukci historického náměstí Československé armády. Dle mého názoru je důležité, aby stávající návrh jeho obnovy znovu posoudil dobrý a zkušený architekt. Vlastní realizace pak bude záviset na schopnosti města sehnat finanční prostředky z dotačních programů. Pouze z vlastních zdrojů města nelze tuto akci provést. Za prioritu pro Josefov pak považuji kladnou změnu v pohledu na tuto část města. Bude to těžké a snad toho lze dosáhnout postupnými pozitivními kroky. Jedním z nich je vyřešení oprav a pronajímání prázdných bytů ve vlastnictví města, dle informace je jich nyní v Josefově asi 130, výrazné zlepšení údržby veřejných prostranství a i vybudování už 10 let slibované kryté autobusové zastávky.

JIŘÍ KUBINA
ANO 2011
ředitel společnosti
1. Kandidáti za hnutí ANO do zastupitelstva Jaroměře mají tři hesla , což jsou naše priority : Ve druhém hesle je i mimo jiné podpora a prosazení dálnice od Hradce Králové a obchvat směrem na Náchod. Tím by se samozřejmě ulehčilo celému městu a to nejen v denních hodinách.

2. Jelikož volby jsou ke konci roku, tak první prioritou je samozřejmě sestavení kvalitního rozpočtu, který je také i prvním krokem ke splnění volebního programu. Prioritami jsou Otevřená radnice veřejné zápisy z jednání orgánů města, veřejný rozpočet, veřejné smlouvy a veřejné projednávání zásadních změn ve městě. Město pro zdravý život zlepšení životních podmínek pro důchodce a postižené, podpora sportu, kultury a volnočasových aktivit. Zpřístupnění města turistickému ruchu, cyklostezky, infosystény a podobně. Zeleň, čistota a pořádek ve městě. Přátelská a prosperující obec rekonstrukce prašných cest , podpora místních podnikatelských subjektů, vybudování parkovacího systému, efektivní využití dotací a volných finančních prostředků, školní psycholog , kvalitní chod městského úřadu.

PETR KILEVNÍK
ODS
ekonom
1. Přetížená hlavní silnice se podle mne dá řešit zásadním způsobem pouze dokončením plánované dálnice D11. Ve spolupráci se všemi představiteli dotčených obcí včetně zástupců v parlamentu ČR za tyto regiony, na trase Hradec Králové Náchod a Jaroměř Trutnov bych inicioval pravidelné kontrolní dny, kde by vedení ŘSD a ministerstva dopravy informovalo o vývoji a postupech prací. Vím, že už i vedení Královéhradeckého kraje intenzivně spolupracuje na výkupech pozemků pro dálniční těleso na úseku Hradec Králové Jaroměř. Pouze obchvaty jednotlivých obcí nejsou tou optimální variantou, protože se jedná o dílčí řešení a vložení prostředky na tyto akce by bylo možné využít pro globální řešení.

2. Kdybych měl vybrat pouze jednu z priorit, kterou řešit po volbách, tak by to byla analýza obecního majetku, který je nutné řešit z pohledu jejich havarijních stavů. Zjednodušeně řečeno, řešit v dostatečném předstihu opravy majetku města. Všechny tyto akce mají vazbu na rozpočet a proto musí být jasně dány priority pro tyto činnosti.

Redakčně upraveno s ohledem na etiku a zásady zpravodajství.

Autor: Jiří Mach

4.10.2014 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
V Náchodě volili Pavel Bělobrádek, Jan Birke i Soňa Marková
11

V Náchodě volili Pavel Bělobrádek, Jan Birke i Soňa Marková

Adolf Klepš

Hlasovat lze i pro zesnulého náčelníka krkonošské horské služby

AUTOMIX.CZ

Absurdní šikana? Český řidič platil pokutu za překročení rychlosti o 1 km/h

Doby, kdy čeští řidiči mohli nad postihy za dopravní prohřešky spáchané v zahraničí v podstatě mávnout rukou, jsou dávno pryč. Dnes totiž existuje velká šance, že si vás "najdou" i po navrátu do České republiky. Oznámení o pokutě vám přitom může přijít i po několika měsících. A co je mnohem důležitější, pokutu můžete dostat i za naprostou banalitu.

Z Hronova do Náchod se poběží po šedesáté

Náchod, Hronov - Už 60. ročník silničního běhu Hronov – Náchod se uskuteční v sobotu 21. října.

Kuriozity volebních místností: Autoservis, dům hasičů i sauna

Královéhradecko - Poslance lidé do sněmovny pošlou z různých míst. V Petříkovicích na Trutnovsku volební komise sídlí na koupališti, V Polici na Náchodsku zase v prostorách sauny.

Češi v cizině se k volebním urnám nehrnou

Náchodsko - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky začínají dnes úderem 14. hodiny.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení