Deset tisíc korun získal Dům dětí a mládeže Déčko na projekt, který má tradici od roku 1993 a který podpoří ekologickou výchovu dětí různých věkových kategorií. Stejná částka bude přidělena také Střední odborné škole sociální – Evangelické akademii. Ta peníze využije na 3. ročník akce, která zábavnou formou seznámí děti předškolního a mladšího školního věku s tím, jak se mají chovat k přírodě nebo jak mají nakládat s odpady. Čtyři tisíce korun získal náchodský spolek Junák na projekt informující o nejplačivějších problémech životního prostředí, jenž vyvrcholí vysazením stromů ve volné přírodě.
S postavením voliéry pro hendikepovaná zvířata, laviček a informačních tabulí pro výuku uspěla Základní škola Komenského, která dostane 10 tisíc korun. Na výsadbu ochranné zeleně získá příspěvek 5 tisíc korun také Hana Brejtrová.