Oba tábory proti sobě válčí, a to bez nadsázky. Boj zuří na diskusním fóru města a vzduchem létají trestní oznámení. Strážníci tak ztrácejí svůj respekt a kredit i u lidí. Co se děje uvnitř městské policie v Jaroměři?

Vaši strážníci se na diskusním fóru města už delší čas napadají. Objevují se závažná obvinění i osobní urážky. Odhaduji, že váš tým je hodně rozhádaný?
Ano, bohužel je. Strážníci jsou už řadu měsíců rozděleni na dva tábory. V jednom jsou lidé, kteří plně důvěřují panu Dvořákovi. A ve druhém ti, kteří věří mně a panu starostovi. To rozdělení stále trvá a je i příčinou toho, co se teď v policii i okolo ní děje. Byla podána trestní oznámení a práci strážníků šetří kriminální policie. Samozřejmě, že u některých lidí, kteří stojí za panem Dvořákem, už možná mohlo dojít k nějakému vystřízlivění. A to třeba i proto, že viděli video z benzinové pumpy v Hradci Králové. (Video ukazuje Romana Dvořáka, jak čepuje pohonné hmoty do kanystrů, které ukládá do svého vozu - pozn. redakce). Za tankování platil kartou, a to z prostředků města.

To se stalo jednou?
Ne, těch případů, respektive i benzinových pump mimo Jaroměř, kde čepoval do kanystrů, bylo šest nebo sedm. Rozebírat to ale podrobně nechci. Je to součástí trestního oznámení a tedy i šetření policie.

Jaký mají tyto záležitosti a zejména hádky uvnitř policie vliv na práci strážníků?
Určitě špatný. A to i na mínění veřejnosti o celé naší městské policii. . Někteří kolegové se už setkali i s narážkami na svou adresu ze strany občanů. Ozývají se hlášky jako např. „Chcete nás kontrolovat, moralizovat a sami …“. Těžko jim můžete vysvětlit, že tyto problémy nejsou záležitostí celé městské policie, ale jde o vinu jednotlivců.

Dochází i k hádkám mezi strážníky při práci?
Ne, aspoň o tom nevím. Neděje se to proto, že se směny střídají. A ti lidé, kteří by se mohli dostat do střetu, se potkávají jen v době, kdy dochází k předání služby.

Na diskusním fóru města dochází i k osobním urážkám. Terčem jste se stal nejen vy, ale také vaše přítelkyně…
Začíná být nechutné , podobné věci sem nepatří. A to nejen proto, že to, co se tam píše, není pravda. Hraničí to s trestným činem pomluvy. Myslím, že by bylo vhodné přikročit k nějaké regulaci, třeba k registrací diskutujících. Lepší by však bylo takovou diskusi zrušit. Otázkou totiž je, kdo se stane terčem pomluv a házení špíny příště.

Proč by měla být podle Vás povinná alespoň registrace?
Myslím, že pokud někdo má nějaký názor, tak ho má právo napsat. Ale taky by si za tím názorem měl stát. A to do té míry, že bude schopen se i podepsat. Pokud toho schopen není, tak je to jenom projev srabáctví. A skrývání se za přezdívku. A s takovým člověkem nemám chuť se bavit.
Když jsem tam kritiky vyzýval, ať napíšou přímo na můj e-mail nebo ať přijdou na služebnu osobně, nereagoval skoro nikdo. Ale házení špíny, to jde některým velmi dobře.

Zatím jsou podána tři trestní oznámení. První se týká špatně vykazovaných směn, ale také vykázaných ale neodpracovaných. To podal Roman Dvořák. Mířilo vůči vám, je to tak?
Hlavně proti mě. Já mám mít špatně vykázané směny. A podané je i na pana starostu, který to podle názoru pana Dvořáka celé měl krýt. A neodpracované směny, ty se týkají mé přítelkyně.

Jak je to? Má pan Dvořák pravdu?
V žádném případě. Kontrolní výbor zastupitelstva města zjistil, že to nejen není pravda, ale skutečnost je opačná. Moje přítelkyně do dneška nemá zaplacené dvě směny, které odsloužila navíc, ale nebyly jí vykázané, a to přímo panem Dvořákem. A o mě pan Dvořák například tvrdil, že ve skutečnosti v průběhu měsíce neodpracuji ani polovinu pracovní doby. Kontrolní výbor ale zjistil, že směn, které jsem naopak odpracoval navíc, je hodně. A sporné směny byly naopak zjištěny u pana Dvořáka.

Druhé trestní oznámení podal starosta Jiří Klepsa. Pohonné hmoty měl pro své účely čerpat váš bývalý zástupce Roman Dvořák. To vypadá jako reakce na trestní oznámení podané Romanem Dvořákem a tak trochu i jako protiútok? Není to tak?
To jistě ne. Pan Dvořák si možná neuvědomil, že když podá trestní oznámení, které má prověřit poctivost jaroměřských strážníků, nebude se kontrolovat jen dodržování pracovní doby. A nebudou se kontrolovat jen lidé, které označil on sám.

Na světě je i třetí trestní oznámení, o kterém se doposud nemluvilo. A to kvůli údajnému zneužití majáku. To dostalo Obvodní Oddělení PČR v Jaroměři a teď ho řeší Okresní státní zastupitelství v Náchodě.
Ano, je to tak. Oznámení měl podat nějaký občan a to anonymně. Údajně zaslechl rozhovor strážníků, kteří se v hospodě bavili o jednom služebním zákroku. Mělo jít o zneužití modrých světel. A taky o to, že náš kolega měl mimo pracovní dobu a v civilu zastavit řidiče, který projížděl pod padajícími závorami. Měl ho dokonce omezovat na osobní svobodě a pak ho dát do kufru svého vozu a odvést na služebnu.

To je ale závažné…
Bylo by to závažné, pokud by to byla pravda. Osobně tomu nevěřím. Moje stanovisko je, že jde o vymyšlenou historku a ta věc se odehrála jinak. Strážník, který končil službu jel svým soukromým vozem domů, ale byl v uniformě. A neváhal zasáhnout ve chvíli, kdy někdo projížděl pod padajícími závorami. Toho člověka ale sám nijak neřešil a věc předal službu konající hlídce. Jeho soukromé auto bylo majákem skutečně vybavené. Bylo to ale legální. Vůz je totiž zařazen do Integrovaného záchranného systému a majáky na něm jsou oficiálně povolené. A on je použil jen k zastavení dalšího vozu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Z toho trestního oznámení mně samozřejmě není vůbec dobře. Já ale hlavně nevěřím, že ho podal nějaký občan, který něco zaslechl v hospodě. Podle mne ho podal někdo z našich kolegů a jde o součást toho, co se tady teď u nás děje. (jm)