Obsahem dekretu bylo povýšení obce na městys. Tím odstartovaly velké oslavy stého výročí od povýšení na městys.

Vzpomínalo se na padlé vojáky

Jelikož sláva před sto lety netrvala dlouho a vzápětí vypukla 1. světová válka, část slavnosti se zaměřila i na vzpomínku obětí a padlých, mezi kterými byla i řada obyvatel městyse. Od Obecního domu se vydal průvod k pomníku padlým v první světové válce, kde byl položen věnec a věnována krátká vzpomínka. Na toto téma byla ve společenském sále také nainstalována rozsáhlá výstava, kdy kromě dokumentů byla vystavena i výzbroj a výstroj tehdejšího vojska. Na náměstí si bylo možné prohlédnout ležení vojáků a jejich výcvik.

Děti se loučily s prázdninami

Protože se jednalo o poslední srpnový víkend, tak byly oslavy věnovány také dětem a velkému loučení s prázdninami. Připravena byla řada soutěží a her, kde se mohly ještě před zasednutím do školních lavic vydovádět. Nejvíce se zajímaly o hasiče, policisty, ale také o výzbroj a výstroj dobového vojska.

Pro návštěvníky byla atraktivní nasimulovaná dopravní nehoda uprostřed náměstí, kde svou šikovnost při zásahu předvedly děti ze zdravotnického kroužku. Těm přijely na pomoc ještě složky záchranného systému.

Jarmark nabízel ukázky řemesel

Na náměstí se také konal dobový jarmark, kde svou šikovnost předváděli zruční řemeslníci. K dobré náladě hrál Dechový orchestr mladých z hronovské ZUŠ a jarmareční kapela Nešlapeto.

Program byl i u kostela

Program se konal rovněž u kostela, kde vyhrávala kapela Přátelé country. Pro děti byly i tady připraveny soutěže a ukázku výcviku představila císařská jezdecká garda. Promítala se zde také cestovatelská diaprojekce a v kostele se sloužila mše za padlé vojáky.

„Jsem velice spokojený, lidí přišlo dostatek a vyšlo nám i pěkné počasí. Podvečerní déšť už oslavy neohrozil," pochvaloval si starosta Josef Král.