„Stejně tak jako v loňském roce policisté nemuseli zasahovat při žádném závažném incidentu. Řešili pouze drobné protiprávní jednání. Konkrétně je evidováno osm trestných činů a čtyři přestupky. Jednalo se především o narušení veřejného pořádku, zatajení nálezu a krádeže. Provinilci se především soustředili na mobilní telefony, kamery, doklady, klíče, stany a platební karty,“ vyjmenoval policejní mluvčí Aleš Brendl.

V jednom případě došlo bez cizího zavinění k úrazu účastníka festivalu po pádu z hradeb. Rovněž bylo evidováno zahoření suché trávy na hradbách po pyrotechnické show jedné z účinkujících kapel.

Doprava v ulicích Josefova a Jaroměře sice byla velmi zahuštěná, ale samotní návštěvníci festivalu velice ukázněně reagovali na pokyny pořadatelů, i když náhodní projíždějící motoristé museli počítat s menším zdržením.

„Žádné dopravní problémy však dopravní policisté ani jiné bezpečnostní složky prakticky řešit nemusely,“ pochválil ukázněnost návštěvníků festivalu Brendl.