Očekává se zvýšený odtok vody z krajiny i zaplavené silnice, na nichž hrozí řidičům snížená viditelnost i zhoršená přilnavost pneumatik k vozovce. Při silném dešti by měli řidiči zpomalit a jet velmi opatrně. Lidé by neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. V podmáčených oblastech také hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.

"Vzhledem k očekávaným srážkám předpokládáme dosažení 2. stupně povodňové aktivity na Metuji a Stěnavě. Dále také na Divoké Orlici nad vodním dílem Pastviny, jejích přítocích pod Pastvinami a horní Dědině," varují meteorologové. Vydatné srážky mohou způsobit také 2. stupeň povodňové aktivity na horním Labi nad vodním dílem Království a 1. stupeň na horní Úpě.

Voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Lidé by měli poslechnout pokynů povodňových orgánů, policie a hasičské záchranné služby a připravit se na možnost vzniku povodně. V takovém případě se nedoporučuje ani koupání, plavání a jízda lodí v korytě toku.