Za dlouhých 12 měsíců si sem zajímavé exponáty přišlo prohlédnout skoro 14 tisíc návštěvníků.

Češi i cizinci

„Většina z nich přijela z Královéhradeckého a Středočeského kraje a také z hlavního města Prahy. Velmi potěšitelným faktem je i 23 procent turistů ze zahraničí především z Nizozemí, Polska a Německa. Do muzeum zavítali i lidé ze zámoří, a to z USA, Kanady, Mexika a Nového Zélandu,“ ohlédl se zpět předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Merkur Radko Kříž.
Většinu návštěvníků bohatá expozice muzea, které je prý jediné svého druhu ve světě a bylo zvolené jako šesté nejzajímavější místo v Královéhradeckém kraji, zaujala. O tom svědčí i zápisy v návštěvní knize. „Skvělý počin–stavte dál, hezké, famózní, probudili jste ve mně dětskou dušičku,“ říkají turisté po zhlédnutí.

Vznik byl úspěch

Ti, kteří si prohlídku muzea někdy zopakují, se mohou těšit v budoucnu na řadu dalších novinek.
„Hodláme se věnovat zlepšování expozice a celkovému rozšiřování muzea. Máme v plánu sem mimo jiné pořídit interaktivní a multimediální prvky,“ prozradil Radko Kříž. Ten po roce fungování muzea prý může konstatovat, že jeho samotné založení bylo velikým úspěchem a významným počinem nejen pro samotnou stavebnici, ale i pro rozvoj turistického ruchu v Polici nad Metují.