Přibude stromků a zatravní se plochy kolem nové dlažby. Realizaci poslední etapy regenerace sídliště schválila rada města. Podle plánu budou práce hotové v listopadu letošního roku. Pátá etapa se zaměřuje na úpravy cest v ulicích Kostelecká, Příkopy a Havlíčkova. „Nové chodníky jsou sice hezké, radši bych ale viděla více míst, kde by si mohly děti hrát,“ řekla obyvatelka sídliště Jana Koštová. Stávající asfaltovou plochu, kde si mládež hrála, nahradí stavaři parkem s lavičkami a hřištěm na pétanque. „Výstavbou nových a moderních hřišť je tento povrch nevyužitý,“ vysvětlila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Město dále plánuje doplnit chybějící lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Celkové náklady na revitalizaci jsou téměř deset miliónů korun. Projekt nezískal podporu z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. „Nebudou-li peníze, dojde ke škrtům. Snížil by se například počet osázených stromků,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí Jiří Albrecht. Takové obavy ale Adlof vyvrací. „O dotaci budeme žádat ve druhém kole. Práce budou provedeny v plném rozsahu, i kdyby nakonec město na peníze od ministerstva nedosáhlo,“ dodala.

(Ondřej Bednář)