,,Pro ukončení války v Evropě měla tato mise zásadní význam. Američtí vojáci společně s německým parlamentářem přesvědčili velení armády střed, aby složila zbraně a nepokračovala dál v bojích. Ty by znamenaly další dny války a s nimi stovky životů vojáků německé i rudé armády, která do nitra Čech postupovala z východu," popisuje Radek Syka, který akci organizuje.

MISE DO VELICHOVEK dorazila 8. května 1945. Na snímku jsou její představitelé zachyceni ve Velichovkách.Mise Velichovky je celosvětově unikátní v tom, že je možno ji zrekonstruovat tak, jak skutečně probíhala. A to včetně originální historické techniky. „Například obrněné vozy M8, které i letos budou při rekonstrukci k vidění, jsou typově ty samé, jaké byly použity při originální akci. Dokonce mají i ta samá čísla a přezdívky," říká Pavel Rogl, vedoucí klubu 16. obrněné divize. K vidění ale samozřejmě bude i řada jiné techniky od legendárních jeepů, přes sanitu Dodge po štábní limuzíny i unikátní civilní rozhlasový vůz. ,,Složení kolony je přesně takové, jaké bylo v roce 1945. A to včetně dobových posádek i členů imitujících reálné dobové postavy, které se mise účastnily," doplňuje Rogl.

Kolona vojenských vozidel vyrazí v pátek 8. května z Plzně a přes Prahu a Hradec Králové dorazí do Velichovek večer.

Hlavní část programu se ve Velichovkách uskuteční v sobotu, a to jak v obci, tak v lázních, které se boudou současně s tím slavnostně otevírat. Připravena je výstava dobové techniky a vojenského materiálu i odhalení pamětní desky místnímu učiteli Josefu Schejbalovi, který za okupace položil život.

Interaktivní učebnice dějepisu

,Pro nás je ctí, že můžeme takovou akci podpořit. Podle mě není lepší cesty, jak uctít ty, kteří bojovali za naši svobodu, než si je připomínat cestou takzvané živé historie. To je v podstatě obrovsky interaktivní učebnice dějepisu. A klub 16. obrněné divize takovou historii představuje do posledního detailu," říká starosta obce Velichovky Josef Karel.

Mise Velichovky 1945V posledních dnech 2. světové války zorganizovala americká armáda ojedinělou misi, která směřovala hluboko do nepřátelského území, asi 210 kilometrů za demarkační čáru na území okupované německou armádou. Cílem mise bylo doručit veliteli armády střed, generálu-polnímu
maršálu Ferdinandu Schörnerovi, informace o kapitulaci Německa a zabránit tak krveprolití při očekávaných střetech s Rudou armádou postupující z východu.
7. května 1945 v pozdních večerních hodinách vyrazila kolona pěti obrněných vozů čtyř jeepů, dvou štábních limuzín, civilního rozhlasového vozu, sanitního vozu a vozu s novináři do Prahy, kde se měl generál nacházet. Při příjezdu do Prahy ovšem jednotka zjistila, že generál odjel na velení, umístěné v lázeňském komplexu ve Velichovkách.
Průzkumná skupina tedy pokračovala dál do vnitrozemí a před Hradec Králové dorazila nad ránem 8. května do Velichovek. Zde zástupci podplukovník Pratt, major Dowd, kpt. Weber (U.S. Army) společně s plukovníkem Detteringem (Oberkomando der Wehrmacht) předali depeši o kapitulaci. Mise se ještě téhož dne vrátila do Plzně.