Soutěžící byli rozděleni dle věku do dvou kategorií, z nichž jednu tvořily děti ze 4. 6. tříd a druhou žáci 7. 8. tříd základních škol. Každé družstvo se skládalo ze čtyř členů vždy dvou dívek a dvou chlapců.

Do cyklistických bojů se zapojilo celkem šestnáct družstev ze základních škol náchodského regionu, která soutěžila ve čtyřech nelehkých disciplínách.

Mezi tyto disciplíny patřila teoretická znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, kterou si děti ověřily v písemném testu.

Znalost pravidel silničního provozu děti následně předvedly v praxi jízdou po dopravním hřišti. Bedlivě na ně dohlíželi dopravní a městští policisté.

Třetí disciplínou se stala jízda zručnosti, která obnášela zdolání několika různých překážek. Cyklisté měli za úkol projet brankou, přenést míček mezi stanovišti či přejet přes šikmé prkno a zvládnout slalom.

Posledním úkolem se stalo ovládání zásad poskytování první pomoci. V praktické části čekala soutěžící stabilizace zraněného se zlomenou rukou. Každé pochybení bylo hodnoceno trestnými body, podle kterých se vyhodnotilo pořadí družstev.

V letošním ročníku štěstí nepřálo dětem z Velkého Poříčí, které si každoročně hladce vybojovaly postup do krajského kola. Tentokrát nasbíraly 56 trestných bodů a tím se dostaly na 4. místo.

„Do soutěže jsme nastoupili pouze s jedním a napůl obměněným družstvem v druhé kategorii, což bylo znát i na trestných bodech. Děti jsou ale snaživé, a tak si do příštího ročníku ještě vše dopilují a snad se nám podaří sestavit i družstvo do první kategorie a opět budeme bojovat o první příčky," zhodnotila průběh soutěže vedoucí družstva Ivana Havlová.

„Dle mého názoru je tato výchova základem bezpečnosti v silničním provozu a žádné represe v pozdějším věku již nikoho nevychovají, když to nemají vžité od mládí," dodala Havlová, která se dopravní výchově ve škole věnuje.

V okresním kole se v mladší kategorii umístilo na třetím místě družstvo ze ZŠ a MŠ Hořičky se 142 trestnými body, na druhém skončila ZŠ Machov se 105 body a vítězem se stalo družstvo ze ZŠ Běloves s 26 body.

Ve starší kategorii skončilo na třetím místě družstvo ze ZŠ a MŠ Machov se 49 trestnými body, druzí byli žáci z jaroměřské ZŠ Na Ostrově se 41 body a první místo vybojovaly děti ze ZŠ a MŠ Hořičky se 38 body.

Všechna družstva obdržela diplom a na první tři čekaly věcné ceny. Vítězné družstvo z každé kategorie si tak zajistilo postup do krajského kola.

Jiří Mach