Cílem je uspořádání soutěže s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti. Hudebníci zde mají možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni i kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

V repertoáru soutěžících má být skladba z období baroka nebo klasicismu, dále skladba z období romantismu nebo skladba komponovaná po roce 1900.