Od té doby se sem sokolí pár pravidelně vrací, rodiče jen střídají skalní dutiny, ve kterých mláďata vychovávají. „Podle kroužků, které se speciální optikou podařilo odečíst, víme, že samice pochází z Německa z okolí Žitavy a samec z Krkonoš,“ uvádí zoolog Správy CHKO Broumovsko Jiří Spíšek.


Hnízdili už od března


Nejspíš díky velmi mírné zimě zahnízdil rodičovský pár již začátkem března a v dubnu se vylíhla čtyři mláďata. Ochranáři opět museli učinit opatření, aby dospělí sokoli, citliví na vyrušení, mláďata zdárně odchovali. „Po projednání s provozovatelem skalního okruhu a městem Teplice nad Metují Správa CHKO Broumovsko vydala nařízení, jímž částečně omezila pohyb turistů po prohlídkovém okruhu skalním městem,“ vysvětlil Při běžném provozu by totiž turisté procházeli necelých 20 m pod hnízdem. „To by mohlo způsobit vyplašení dospělých sokolů zahřívajících vajíčka, popř. chránících již vylíhlá mláďata. Opuštění hnízda rodiči může mít za následek podchlazení vajec, nebo malých bíle ochmýřených mláďat. Nepřítomnosti rodičů mohou také využít i jiní draví ptáci a snůšku zničit,“ vysvětlil Jiří Spíšek, proč byla lokalita Chrámových stěn po celou dobu hnízdění také střežena ochránci přírody.


Čtyři sokolíci vylétli


Mezi 25. až 28. květnem postupně vylétla všechna čtyři mláďata. Ostraha však probíhala ještě dva dny, než mláďata získala potřebnou jistotu v letu. „To bylo poslední z kritických období, kdy jsou mláďata nejvíce zranitelná, postupně však sílí a podnikají stále odvážnější lety. V současnosti tak již významnější rušení ze strany návštěvníků rezervace nehrozí,“ upřesnil zoolog.


Okruh bez omezení


Od posledního víkendu je pohyb veřejnosti v Národní přírodní rezervaci Adršpašsko teplické skály na turistických okruzích opět možný bez výše uvedeného omezení, samozřejmě v souladu s ochrannými podmínkami tohoto území, to znamená pouze po turisticky značených cestách. „Trpělivý pozorovatel může s trochou štěstí sokoly při návštěvě skal spatřit. Někteří turisté měli příležitost vidět ptáky pomocí silné optiky ještě před dokončením hnízdění s odborným výkladem ochránců přírody ze stanoviště u věže Herynek,“ dodal Jiří Spíšek, který za Správu CHKO Broumovsko děkuje všem návštěvníkům skal, kteří respektováním opatření ochrany přírody napomohli k úspěšnému vyhnízdění jednoho z nemnoha párů vzácných sokolů stěhovavých, kteří se v současnosti na území České republiky vyskytují.