Ke kontrolám došlo 6. prosince. „Bez ověření věku a bez doprovodu osoby starší 18 let byly figurantům celkem v sedmi případech z devíti kontrol prodány alkoholické nápoje, tabákové výrobky nebo elektronické cigarety. Porušení dozorovaného předpisu tak bylo zjištěno v 77,7 procentech kontrolovaných provozoven,“ uvedla ředitelka odboru kontroly inspektorátu ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj Jana Ženková.

Kontrolovanými subjekty byly provozovny, na které směřovala spotřebitelská podání a vlastní poznatky dozorového orgánu v Pardubicích, České Třebové, Hořicích a v Náchodě. Přizvaní figuranti prováděli objednávku či nákup tak, aby si je obsluhující personál mohl kompletně vizuálně prohlédnout.

Ilustrační foto
Řidiče, jenž srazil policistu a nezastavily ho ani výstřely, se podařilo zadržet

Zjištění, která ve výše uvedených sedmi případech nasvědčují porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, se budou s kontrolovanými subjekty řešit ve správním řízení a zjištěný prodej cigaret bude postoupený k řešení obcím v přenesené působnosti. Za porušení zákona hrozí pokuta až do výše 1 milionu korun.

(S využitím tiskové zprávy.)