O tomto dnes běžném a nepostradatelném pečivu přišla seniorům povyprávět vedoucí hronovské knihovny Slávka Vítová.

To, že tato všední potravina, jakou chléb je, urazila v naší historii dlouhou dobu a jeho příprava byla zvláště v minulosti dosti náročná, bylo pro mnohé novou informací. Stejně tak se všichni podivovali nad tím, že chléb byl v minulosti velkou vzácností.

Senioři se rovněž dozvěděli, že v každé zemi se používají při přípravě chleba různé ingredience a jiný druh mouky.
Řeč přišla i na výrobu perníku, přítomní se též dozvěděli veškeré informace o jeho historii a přípravě.

Autorka přednášky s sebou perník dokonce přinesla, aby si jej mohli všichni nejen prohlédnout, ale i ochutnat.
Slávka Vítová byla na přednášku vybavena celou řadou literatury, kterou nechala mezi přítomné kolovat a ti ji se zájmem studovali.

Došlo též i na poskytnutí zaručené receptury na pečení perníku. Toho perníku, na kterém si v průběhu besedy všichni velice pochutnávali.
Během přednášky padlo i několik dotazů na doplnění tématu, což byla známka toho, že téma chleba a parníku bylo pro posluchače nanejvýš zajímavé.

Jiří Mach