Právěve čtvrtekve 13 hodin budou totiž zástupcům Oblastní charity Červený Kostelec slavnostně předány klíče od osobního automobilu Renault Kangoo . Na zakoupení automobilu určeného pro potřeby Mobilního hospice Anežky České se podílelo 52 regionálních firem.

„Mobilní hospic Anežky České poskytuje odbornou lékařskou a sesterskou péči formou návštěvní služby 24 hodin denně,“ říká ředitel Oblastní charity Červený Kostelec Miroslav Wajsar. „Nabízíme zde také podporu a pomoc sociálního pracovníka v otázkách souvisejících s péčí o umírajícího, podporu a pomoc psychologa, a to nejen pro nemocného, ale také pro pečující rodinu. V případě zájmu kontaktujeme duchovního,“ upřesňuje Wajsar a dodává: „Zaučujeme členy rodiny v ošetřování nemocného a zapůjčujeme zdravotní a kompenzační pomůcky. V mobilním hospici usilujeme o to, aby konec lidského života byl jeho pozitivním a důstojným završením, a to za předpokladu profesionální léčby bolesti, tlumení dalších příznaků onemocnění a za předpokladu, že nemocný nebude osamocen.“

„Mobilní hospicová péče pomáhá nemocnému, aby mohl prožívat závěr svého života v domácím prostředí mezi svými nejbližšími, může se také jednat o následnou péči po propuštění z lůžkového hospice,“ vysvětluje zástupce ředitele pro ambulantní a terénní služby Jan Mach, a dále informuje: „Doprava ošetřujícího personálu za nemocným byla dosud značným problémem. Proto velmi děkujeme všem firmám, které pomohly mobilnímu hospici zajistit potřebné auto.“ (ew)