Montessori škola je alternativní výchovně-vzdělávací program, který postupuje dle zásad navržených lékařkou a pedagožkou italského původu Marií Montessori (1870–1952). Pedagogika typu Montessori je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována.

V rámci dne otevřených dveří se ve Zvoněnce příchozí dnes mohou seznámit s místem, které je určeno pro učení, povídání, zamýšlení i hru.