Začátkem března město konečně podepsalo smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace na most. „Projektant má po podpisu osmdesát dnů na dokončení projektové dokumentace a na veškerou inženýrskou činnost. Ve druhé polovině května bychom tedy měli mít hotovou projektovou dokumentaci," informoval starosta Jiří Klepsa.

Po námitce by výběr zřejmě neobstál

Toto výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace se zdrželo, protože se muselo opakovat. Město obdrželo od jednoho ze tří oslovených uchazečů námitku.

„Konzultovali jsme ji s dalším externím poradcem, odborníkem na výběrová řízení. Jednalo se o jedno z několika kritérií, které dle výkladu nebylo možné jednoznačně hodnotit. Bylo velmi pravděpodobné, že by tento případ mohl být postoupen až na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. To by bylo nepřijatelné zdržení," vysvětlil starosta.

Ten se proto tázal na věc přímo na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Aby se radnice vyhnula komplikacím či zdlouhavému vysvětlování, které by celou stavbu ještě více zpozdilo, rozhodla, že jednací řízení bez uveřejnění zruší. „Od všech tří uchazečů jsme obdrželi písemné vyjádření, že se vzdávají práva na odvolání. A to byl spouštěcí mechanismus k vypsání zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace v souladu se zákonem a v souladu s naší městkou směrnicí," dodal starosta.

Opakované řízení potvrdilo vítěze

A tak město opět poptalo všechny tři uchazeče, kteří se předtím umístili na prvních třech místech v architektonické soutěži, která se uskutečnila vloni. Nové výběrové řízení bylo doplněno o další podkritéria, která bylo možné hodnotit přesněji a na základě výsledků byl potvrzen opět tým architekta Mirko Bauma.

U jeho návrhu se už předtím sice někteří obyvatelé obávali, že povrch mostovky z ocelového roštu by mohl působit potíže přecházejícím, třeba ti v dámské obuvi s vysokými podpatky by podle nich riskovali možnost poškození obuvi i úrazy. Stejně tak ti starší a nemocní používající podpůrné hole.

To ale architekt Mirko Baum už při představování jeho návrhu vyvracel. Už dříve stavěl podobnou lávku přes řeku Orlici v Hradci Králové, kde se argumenty s podpatky objevovaly také. „V Hradci Králové byl ten samý odpor, ale realizace to vyvrátila," řekl Baum.

Zatímco jednu peripetii se tak městu podařilo vyřešit, další se stále zaobírá. A to už od června loňského roku, kdy se po poškození rozvodněným Labem musel most odstranit. Město od té doby hledá, kde vzít na novou stavbu dotační prostředky. Vloni se řešilo, kam má vůbec žádost směřovat, zda na ministerstvo dopravy nebo na ministerstvo pro místní rozvoj.

„Pro jistotu se však Jaroměř jistí hledáním dalších zdrojů možných financí. Fond solidarity, který je tvořen z prostředků Evropské unie může i přes svá administrativní úskalí být další alternativou," poznamenal starosta.

Upozornil však, že pro město je klíčové získat finance především z dotace ministerstva dopravy. „Dnes už alespoň víme, že budeme dotaci žádat tam. Její výše by mohla být až pětaosmdesát procent nákladů stavby, nicméně přidělení a výše dotace bude záviset na tom, kolik vzejde požadavků z celé republiky." vysvětluje Jiří Klepsa.

Město nyní čeká vypsání výběrového řízení na samotného zhotovitele mostu.

„Pokud nevzniknou nějaké dodatečné komplikace, předpokládám, že by mělo být skončeno do tří měsíců po zhotovení projektové dokumentace. To znamená někdy v druhé půli srpna. Mezitím, po ty tři měsíce, kdy by běželo výběrové řízení podle zákona se všemi lhůtami, by nastalo období pro potřebná povolení stavebního úřadu," dodal starosta Jiří Klepsa.

Stavba má být řešením, které respektuje požadavky města či památkářů, jakými bylo třeba zachování panoramatu, historických základů starého mostu či vedení kolektoru.

Most má být složen z pozinkovaných dílů. Zinkový povrch zvolil architekt nejen proto, že výborně stárne, není špinavý a získá patinu, ale je schopen určité regenerace. Konstrukce by proto bez nátěru měla vydržet až osmdesát let. Jednoduchá konstrukce má také přispět k nižší ceně díla. Město mělo takové podmínky, že stavba se musí vejít do ceny patnácti milionů korun bez DPH.

Kromě nynějších příprav nebude lehká ani samotná stavba. Bude se muset počítat třeba s tím, že na zhotovení mostu se bude pracovat bez podpěr v řece. „Nemůžeme si dovolit, aby v řece byly dva nebo tři měsíce podpěry. S tím by nesouhlasilo Povodí Labe. Při obhajobě technických řešení při výběrovém řízení na projektanta nás také zajímalo, zda je možné pracovat na výstavbě mostu i v minusových teplotách. Oba dva uchazeči nám odpověděli, že ano. Pokud by tedy letos zima začala v říjnu nebo v listopadu, tak by to neměla být pro výstavbu mostu překážka," doplnil starosta.