„Firma most zprovoznila, aniž by kohokoliv z města informovala. Dozvěděli jsme se to tak až od lidí, když se nás dotazovali, proč jsme je neinformovali. Potěšilo to především místní občany ale i ty, kteří tuto trasu využívají," vysvětlil novoměstský místostarosta Michal Beseda.

Stavební práce při plné uzavírce mostu byly zahájeny na počátku dubna a termín dokončení byl stanoven na 31. října.

Sepský most přes řeku Metuji stojí směrem od Husova náměstí a je vstupní branou do Orlických hor a v opačném směru zase do „Českého betléma", jak se Novému Městu nad Metují oprávněně říká.

„Rekonstrukce mostu byla velice rozsáhlá. Spočívala v kompletní opravě celé mostní konstrukce, jelikož jeho stav byl vyhodnocen jako havarijní. Byla narušena i jeho statika," popsal situaci místostarosta.

Jelikož most stojí na silnici I. třídy, tak vše mělo v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Snažili jsme se na dodavatele stavby tlačit o zkrácení termínu opravy, ale nikdo nám nepřislíbil ani jediný den, i když možné zkrácení připustili. Proto jsme byli otevřením zaskočeni," uvedl místostarosta.

Rekonstrukce mostu byla ale jen jedna z částí oprav. Jednalo se v o jednu z opravdu velkých investičních akcí, které probíhaly po tři roky. Nejprve byl zpevněn celý břeh na kterém silnice vedoucí k mostu stojí, jelikož byl nestabilní a pomalu ujížděl.

„Město při té příležitosti vybudovalo také podél silnice nový chodník a instalovalo veřejné osvětlení. Letos se ještě dodělávala část chodníku, která navazuje na most," doplnil Michal Beseda.

Sepský most slouží už čtyři desítky let a za tu dobu prodělal pouze drobnější opravy a renovace asfaltového povrchu.

Investora (ŘSD) přišla celá akce na téměř osmnáct milionů korun.

Město tuto investici doplnilo o dalších téměř tři čtvrtě milionu korun, za které vybudovalo chodník a veřejné osvětlení navazující na opravenou ulici Na Táboře.

K rekonstrukci mostu se objevilo i několik reakcí obyvatel na facebooku. Kromě radostných výkřiků, že je most hotový se objevila i kritika. Například Lucie Suchánková zpochybňuje rychlé vedení stavebních prací. Poslední dobou tam prý byli vidět tak dva až čtyři dělníci.

Jiří Bárta zase má obavu, aby most časem nespadl. „Usuzuji to jen podle toho, zda za zkrácením termínu není porušení technologických postupů a daných lhůt," míní Bárta.