Koho máme na radnicii
Starosta:
Jiří Klepsa (Volba pro město
VPM)
Místostarosta:
Jiří Kubina (ANO 2011)
Členové rady:
Josef Horáček (VPM)
Josef Hovorka (ANO 2011)
Ilona Kubková (VPM)
Rudolf Polák (ČSSD)
František Vrabec (KSČM)
Další zastupitelé:
Jarmila Asadová (VPM)
Pavel Čižmář (ANO 2011)
Věra Houfová (VPM)
Jiřina Jelínková (Východočeši)
Silvie Králová (ČSSD)
Jakub Kubina(Východočeši)
Milan Libich (ODS)
Kamil Mach (VPM)
Miloslav Müller (VPM)
Václav Muzikář (Východočeši)
Petr Pálka (Východočeši)
Iva Rudolecká (Jaroměř Náš domov)
Otto Salač (Jaroměř Náš domov)
Vlastislav Voříšek (KSČM)

Nejsledovanější akcí za uplynulý rok se v Jaroměři stalo otevření nového Komenského mostu. Stavba je jedinečná nejen architektonickým řešením, ale také tím, že nový most v historické části města vyroste jen jednou za desítky, možná stovky let.

Stovky lidí si proto nenechaly v první jarní den letošního roku ujít symbolické společné slavnostní otevření mostu. Most se začal stavět vloni v srpnu a podle jeho architekta Mirko Bauma byl postaven v rekordní době.

„Nejedná se o nějakou estetickou piruetu, jedná se o čistě respekt před přírodními zákony. To, co před vámi je vidět, je pouze respekt před fyzikou, geometrii, statikou a dynamikou," řekl Mirko Baum.

Most byl přístupný pro pěší už od února, slavnostně se však otevřel s příchodem jara v březnu. Ještě předtím na mostě proběhla statická zkouška. Na lávku se naráz vměstnalo přes dvacet automobilů, jak osobních, tak dodávek. Bylo to najednou minimálně 30 tun. V případě krizové situace tak lze přes most pustit i hasičské auto plné vody.

Po otevření mostu se také znovu zavedlo zpoplatnění parkování na náměstí. Parkovné totiž radnice odpustila řidičům i jako kompenzaci obchodníkům na náměstí za to, že bez mostu došlo na dlouhou dobu ke ztížení přístupu občanů na náměstí.

Na opravu čeká most či náměstí

Prioritou číslo jedna bylo v minulé době dokončení Komenského mostu. Mezitím se však rekonstruovala pěší pasáž v domě s číslem popisným 49. Také ta se částečně po rekonstrukci již otevřela. „Toto klíčové propojení jaroměřského náměstí s lokalitou Na Valech je výsledkem mnohaletého úsilí a jsem přesvědčen o vysoké přidané hodnotě tohoto kroku v návaznosti na budoucí život města. Neumím si bez něho představit nejen rekonstrukci náměstí, ale ani opravu Tyršova mostu," vysvětloval už dříve starosta města Jiří Klepsa a nastínil tak i další priority, které na radnici čekají k řešení.

První z nich je oprava pro centru města životně důležitého Tyršova mostu. Opravu prvorepublikového díla bude třeba provést ve větším rozsahu, než byl původní předpoklad. Mezitím je čas na projektovou přípravu a vybudování nového dopravního řešení lokality Na Valech. Mělo by dojít k výstavbě nové komunikace a parkovacích stání s připojením na hlavní silnici I/33. „Toto řešení je rozhodující s ohledem na budoucí rozsáhlou opravu mostu. Odhad nákladů je 20 až 30 milionů korun a radnice se chce pokusit zajistit na tuto akci významné dotační prostředky.

Až dojde k těmto krokům, pak na řešení čeká už léta slibovaná rekonstrukce jaroměřského náměstí. K té už je připravena kompletní projektová dokumentace. Nesmírně důležitou podmínkou pak bude nalezení dotačního titulu na obnovu náměstí.

Na řešení čeká také Josefov, kde letos definitivně pohřbili záměr využít někdejší někdejší čtvercová kasárna jako věznici. Využít tento areál pro věznici plánovalo v minulých letech sdružení Nové světlo. Jeho zástupce však na jednání jaroměřských zastupitelů před prázdninami sdělil, že od tohoto plánu odstupují. Místo toho sdružení navrhuje přebudovat největší objekt v pevnosti Josefov na centrum s pečovatelskou službou, byty a dalším zařízením pro seniory. Oba záměry ale zatím vzbudily spíše jen řadu otázek.

Věznice v Josefově nebude

Sdružení uvažovalo o přestavbě objektu na věznici pro vězně s mírnějším trestem. V poslední době však pro takové ministerstvo spravedlnosti využívá možnosti domácího vězení a kontroly pomocí elektronických náramků. Byznys z toho pro stavbu speciální věznice tedy nebude.

Nové světlo plánovalo podle Pavla Chládka přebudovat kasárna na věznici za asi 330 až 360 milionů korun. Podle něj by tato částka měla pokrýt i zřízení sdružením navrhovaného centra sociálních služeb pro seniory. Bez bližších projektů a podrobností zastupitelům nastínil záměr sdružení. „Naše představa byla, že areál by byl rozdělen do nějakých čtyř částí," uvedl Chládek. Část by byly byty pro seniory, další dům s pečovatelskou službou, z další části by se mohla rekonstruovat na centrum pro nemocné s Alzheimerovou chorobou.

Zastupitele Františka Vrabce zajímalo, o jaké spoluúčasti města sdružení uvažuje, zda by to bylo jako v případě věznice tak, že město by poskytlo objekt a firma zainvestovala realizaci, společně by se pak podílely na provozu. Takové podrobnosti by se museli projednat s městem. Vrabec také chtěl vědět, jakou má sdružení představu o časovém horizontu rekonstrukce. „Objekt je pomalu 20 let prázdný a není možno čekat dalších deset let až se něco vybuduje," řekl Vrabec.

Z jednání zastupitelů nakonec vzešlo to, že se vytvoří pracovní skupina zastupitelů, která bude se sdružením jednat o celém projektu a řešení a výsledky pak představí dalším zastupitelům.