V Jaroměři už několikátým rokem sázejí na živý betlém, který spolu s vánočním trhem připravují herci ze zdejšího divadla. Také letos se divadelníci převlékli do kostýmů a v sobotním podvečeru se seskupili okolo jesliček, nehledě přitom na mrazivé počasí.

„Byl to takový kolektivní nápad. Všichni herci byli pro a rádi se toho účastní. Já si vymýšlím texty a sestavuji repertoár vánočních koled. Snažím se, aby náš betlém měl každý rok trochu jiné podání," přiblížila akci její režisérka Radka Frnková.

Ježíšek byl živý

Mezi dvěma desítkami postav nechyběl snad nikdo. Dostavili se donátoři, pastýři, andělé, Josef i Marie se svým veleslavným synkem řečeným Ježíškem, po daleké pouti přišli také tři králové, z nichž ten černý, jako už tradičně, postával vzadu a vystrkoval bradu na všechny kolem. „Také Ježíška máme vždy živého. Hledáme tedy někoho s miminkem a jeho maminka pak obvykle hraje Marii," zmínila režisérka kritérium, na které je třeba hledět při obsazování jedné z hlavních rolí.

Podle zvěstí, které se šířily hereckým ansáblem, divácká účast letos nebyla tak hojná jako v předchozích letech. Mráz zřejmě leckoho odradil. Nicméně příchozí návštěvníci, vzdorujíce chladu svařákem či horkou medovinou, si vánoční atmosféru užívali a šeptali si mezi sebou o tom, jak se ochotníkům živý betlém i letos náramně povedl.

Bronislav Jaroš