Tato statistika vede jednotlivé odborníky i různé organizace k stále větší osvětě. Jedna přednáška zaměřená na problematiku rakoviny prsu spojená s názornou ukázkou samovyšetřování proběhne dnes v 17 hodin také v sále hasičské zbrojnice. Přednášet bude doktor Vladimír Müller (na snímku) z Ligy proti rakovině Náchod.