„Mrtvého vlka ve značném stadiu rozkladu našla na Broumovsku turistka, nález hlásila zástupcům Hnutí Duha, kteří poté informovali AOPK ČR. Zatím nemáme výsledky genetické analýzy, nevíme tedy nic o jeho původu. V oblasti se dlouhodobě pohybují tři vlčí smečky, je tedy pravděpodobné, že se jedná o zvíře z některé z nich," předpokládá Josef Rusňák z AOPK ČR, a dodává, že odstřelem jedince může dojít k narušení vnitřní hierarchie a rozpadu smečky. "Někdy se v takových případech dokonce zvýší počet útoků na nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata,“ upozorňuje na možný nárůst případů útoků na ovce a skot.

„Není bohužel novinkou, že šelmy a dravci se u nás stávají obětmi pytláků – ať už jsou to rysové, draví ptáci či právě vlci. Doufám, že policie viníka odhalí, hrozí mu až tři roky za mřížemi,“ komentuje František Pelc ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Vlk patří mezi zákonem chráněné druhy, jeho úmyslné usmrcení je trestným činem. AOPK ČR tedy podává trestní oznámení na neznámého pachatele.

Podle předchozích dvou případů střelby na vlky je pravděpodobnost odhalení pachatele ale malá. "Jedná se o třetí doposud zdokumentovaný případ nelegálního střílení vlků v ČR. Dvě prokazatelně zastřelená zvířata byla nalezena v letech 2019 a 2020 na Mělnicku, pachatele se vypátrat nepodařilo," uvádí Karolína Šůlová z AOPK.

Ochránci přírody si jsou dobře vědomi, že přítomnost velkých šelem může vzbuzovat nelibost zejména u chovatelů hospodářských zvířat a u myslivců. "Vlci ale plní v naší přírodě důležitou roli – pomáhají totiž snižovat počty přemnožených prasat divokých, jelenů a srnců, kteří působí škody v lesích a na polích v řádech miliard korun ročně. Divoce žijící zvířata tvoří podle výzkumů více než 98 % vlčí potravy, hospodářská zvířata maximálně 2 %," říká za AOPK ČR Karolína Šůlová, a dodává že ochránci přírody chtějí pokračovat ve výzkumu v česko-polském pohraničí ve spolupráci s výzkumnými institucemi s využitím telemetrie. "Je to součástí Programu péče o vlka obecného, který byl schválen Ministerstvem životního prostředí v březnu 2020," uzavírá.