Ředitelé obou institucí, Václav Sádlo a Lydia Baštecká, tuto desku v podvečer prvního májového dne odhalili v nejkratší náchodské ulici nesoucí Hrašeho jméno. Tato událost se uskutečnila v souvislosti se stým výročím úmrtí této osobnosti, které připadne na neděli. „Každá lidská pospolitost i lidské sídlo mají své dějiny a každé město má svého historika. Náchod ho našel v osobě Jana Karla Hrašeho,“ řekla Baštecká. I když se Hraše narodil v roce 1840 v jižních Čechách, získal v roce 1866 učitelské místo v Náchodě. Pro Hrašeho se město i Náchodsko stalo rázem druhým domovem. „Hned po svém příchodu se stal Hraše správcem městského archivu a čekal ho velký úkol tento archiv pořádat,“ uvedla Baštecká. Po většinu svého života Hraše žil a pracoval v nové školní budově z roku 1884, která se dnes nachází právě v Hrašeho ulici. V roce 1879 založil náchodské muzeum. „To se stalo jedním z nejstarších muzeí v Čechách. Muzeu věnoval svou soukromou sbírku shromažďovanou po desetiletí,“ uvedl Václav Sádlo, jehož muzeum ke stému výročí úmrtí otevřelo pozoruhodnou výstavu na rohu Tyršovy a Zámecké ulice, která obsahuje neobyčejné množství exponátů dokreslujících bohatou a tvůrčí osobnost Jana Karla Hrašeho.