Navíc v minulosti kritizoval zejména nedostatečné množství peněz, které muzeum dostávalo na provoz. A peníze chybí stále. Proto se na minulém zasedání zastupitelé začali zabývat provozem této instituce.

Starostka města Zuzana Jungwirthová navrhla zrušit tuto příspěvkovou organizaci a převést ji pod odbor kultury jako samostatné oddělení. „Stejně dnes funguje knihovna, technické služby nebo pečovatelská služba. Svěřený majetek, zaměstnanci, závazky a smlouvy by byly k 1. červenci převedeny na město. Snažíme se maximálně optimalizovat pracovní náplně lidí, přesunout dílčí činnosti, které jsou pro chod muzea důležité, ale zároveň je umíme zajistit jinak,“ řekla.

Při tom zdůraznila, že město nechce šetřit na mzdách zaměstnanců. „Lidé, kteří tam pracují a reprezentují muzeum navenek, jsou pro nás to nejcennější, co tam máme. Dokážeme ušetřit na jednotlivých dílčích krocích. Finanční a mzdové činnosti nám zajistí odbor finanční, správa investic se bude starat o muzeum tak, jako se stará o všechny budovy, které vlastní město. IT a webové služby zajistí naše IT oddělení,“ uvedla.

Dobrošov.
Dobrošov zavře na dva roky pokladnu. Pevnost čeká oprava

Následovat by měla další opatření. Vedoucí odboru kultury by docházel každých čtrnáct dní na poradu vedení města, které si od toho slibuje, že bude moci průběžně kontrolovat činnost muzea, spolupracovat při řešení problémů a dávat impulsy k jeho dalšímu vývoji. „Budeme vědět, co se podařilo či nepodařilo. Město i jeho občané získají kontrolu nad správou, město nad financemi, které jsou částí městského rozpočtu,“ vysvětlila starostka.

Město bude také hledat do muzea kurátora, který se stane vedoucím oddělení muzea. Dále chystá vizi této instituce do budoucna s cílem slavnostní prezentace v příštím roce, kdy bude připomenuto 200. výročí narození Boženy Němcové. Starostka při zasedání upozornila, že momentálně je muzeum v největší finanční krizi od zániku Muzea Textilu. Kromě toto připustila, že město dnes neumí přesně říci, zda půjde všechno bez problémů, ale hodlá za muzeum převzít odpovědnost a považuje to za velký závazek.

Podle člena rady a zastupitele Radima Dolečka těmito kroky nejsou sledovány zrušení, zánik nebo uzamknutí muzea. „Bude fungovat dál, pouze v jiné právní formě. Jestliže budeme mít zájem na snížení provozních nákladů, tak se domnívám, že bez vstupu dalšího partnera na úrovni kraje případně ministerstva kultury to město samo ze svých finančních prostředků nebude schopno utáhnout,“ prohlásil.

Někdejší starosta Petr Fejfar poznamenal, že problém muzea nebyl několik let řešen. „Na skutečnost, že má muzeum problémy, jsem upozorňoval už v roce 2012. Od té doby s tím však nikdo neudělal nic. Všichni se bili do prsou, jak milují Boženu Němcovou, ale nikdo na muzeum nedal ani korunu, přestože na kraji i ministerstvu kultury ty peníze jsou. Koncepce muzea se projednávala před dvěma lety a od té doby se také nic nestalo,“ kritizoval Fejfar dosavadní nečinnost v řešení problémů muzea.

Náchodské Karlovo náměstí oživí nové loutkové divadlo.
Karlovo náměstí oživí nové loutkové divadlo