Jaroslav Zach nás bohužel v březnu tohoto roku opustil a odešel do „kouzelnického nebe", nicméně díky němu se areál muzea, kromě tradiční výstavy soch paní Markéty Škopkové, ukázky popraviště, „komediantské maringotky" a dalších atrakcí vloni rozrostl o dřevěné bludiště, které bude slavnostně otevřeno 2. května 2015. Dle slov pana Zacha: „Počátky bludiště a labyrintu jsou zmíněny již ve starých bájích a později se objevují v chrámech vyznačené v dlaždicích. Labyrint je jedna cesta ke středu, někdy opět ven. Šlo o obřadní cestu, někdy i po kolenou. V kamenných labyrintech byly duše předků. Zahradní bludiště ze živých plotů měla dekorativní funkci a stala se i zábavným prvkem. A právě jako zábavný prvek bude nové bludiště sloužit návštěvníkům Muzea magie." V cíli bludiště může každý návštěvník nalézt „Zachův zvon splněných přání".

Sezóna bude zahájena dne 2. května 2015, kdy se můžete těšit na první letošní Magic party. Ta se bude jako každý rok konat pravidelně každou první sobotu v měsíci od 15.00 hodin a již si našla mnoho příznivců a pravidelných návštěvníků. Věříme, že i v tomto roce se jejich řady ještě rozrostou ostatně čekají Vás originální živá vystoupení pro všechny věkové kategorie, vystoupení kouzelníků a bavičů Mistrů Magické lóže M.S.Patrčky a jejich hostů, často s doplňkovým programem. Konkrétně 2. května zpestří kouzelnické vystoupení „pohádkář" Jan Havel a děti ze „Zpěváčku" Českého chlapeckého sboru z Hradce Králové. Těšit se můžete i na možnost vyzkoušet si či zakoupit ručně vyráběné hlavolamy pana Voborníka.

Ve spolupráci s Městem Jaroměř se chystáme zopakovat velkou celodenní „akci s vláčkem" pro školní děti v polovině června.

Hlavním současným cílem Magické lóže M.S.Patrčky, spolku sdružujícího kouzelníky převážně z Východních Čech, ale i ze Švédska, je udržovat v chodu Muzeum magie, dílo i odkaz, který zde zanechal pro kouzelníky i pro širokou veřejnost pan Jaroslav Zach, nadále obohacovat kulturní život v Jaroměři a seznamovat širokou veřejnost s historií magie, kouzel a kouzelných divadel. Za pomoc s naší snahou bychom touto cestou rádi poděkovali Městu Jaroměř za jejich stálou podporu a spolupráci, ale i Kamilu Machovi a Robertu Točíkovi, kteří nám vypomáhají nejen při našich schůzkách v příjemných prostorách rekonstruovaného koupaliště Na Úpě, ale i s úpravami v areálu muzea.

Miloš Malý, Velmistr Magické lóže M.S.Patrčky