Česká společnost s účastí holandského investora plánuje odkoupenou část areálu zrekonstruovat. Město nemá k záměru námitky. „Územní plán stanovuje, že na území po bývalé Tepně lze umístit mimo jiné stavby pro obchod, garáže, odstavná a parkovací stání,“ uvedla vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Hana Beránková. „Mladší budovu z roku 1942 zachováme, ta starší a menší není vhodná ani pro parkovací prostory. Jde totiž o ocelovou konstrukci vylitou betonem s malým rozvorem sloupů,“ vysvětlil vedoucí projektu z Protivitr – investu Petr Tautz. Budova proto bude stržena a plánuje se místo ní jiný objekt. To ale až v poslední fázi výstavby. „Uvažovali jsme zde i o podzemním parkovišti nebo o výtazích s automatickým parkovacím systémem, to se ale nakonec ukázalo jako nevyhovující,“ dodal Tautz. Hlavní budova zůstane tak, jak je. Dělníci tam odstraňují příčky, aby vše připravili na další etapy. „Projekt se teprve vyvíjí, začíná se na tom intenzivně pracovat. Teď po novém zaměření rozjedeme plánování na plno,“ přiblížil Tautz. Vznikne průchozí pasáž, jejíž přízemí a první nadzemní patro bude osazeno obchody. Další patro nabídne prostory pro kanceláře, restaurace a zázemí ale i bytovou zástavbu, která zabere i třetí a čtvrté patro. Výška stropů umožňuje i řešení formou mezonetového bytu. Na střeše objektu chce společnost vybudovat dva luxusní apartmány, takzvané penthousy se zahradou a bazénem.

Kolik bytů v bývalé textilce Tepna bude, zatím není známo

Velkorysé plány má firma Protivitr – invest z bývalým areálem dvou budov Tepny, který v minulém roce získala ve veřejné dražbě. Zchátralé budovy bývalé textilní továrny Tepna totiž hodlá přebudovat na obchodní centrum s byty, kancelářemi a garážemi.

Vzhledem k tomu, že projektanti provedli přesné zaměření poměrně nedávno, není ještě možné přesně uvést, kolik a jak velkých bytů v Tepně vyroste. „Hlavní budova je poměrně široká, musíme ji rozříznout, nosná konstrukce zůstane, ovšem stropy půjdou pryč. Potřebujeme totiž oslunit střed budovy,“ řekl Deníku vedoucí projektu Petr Tautz.

Dokumentaci k projektu si vyžádalo i občanské sdružení Sbor dobrovolných občanů, které v minulosti připomínkovalo záměr jiného investora na výstavbu hypermarketů na území od Lidlu směrem k Plhovu. „S plánem rekonstrukce Tepny tak, jak ji v současnosti Protivitr prezentuje, jsme velice spokojení, ba přímo nadšení. To je podle nás ideální cesta, jak opuštěný areál využít,“ komentoval záměr Michal Kudrnáč z náchodského sdružení občanů.

„Ze staré textilky Tepna mám mnoho předmětů - knihy a jiné artefakty. Chci, aby někde v prostorách centra byla galerie nebo alespoň výloha, která by tyto věci prezentovala a připomněla tak historii závodu,“ uvedl ředitel Protivitr – investu Ton Boekhout. Firma značku Tepna odkoupila a chce ji zachovat pro její historickou a nepochybně i sentimentální hodnotu v očích Náchoďánů. „Mám zájem na co nejrychlejším dokončení. V roce 2009 bychom rádi měli v rukou stavební povolení a zhruba někdy 2010 až 2011 pak stavbu dokončili,“ dodal Boekhout.

(Ondřej Bednář)