Každá významná událost sebou nese i odkaz budoucím pokolením. Obecní vlajka na stožáru nemá díky povětrnostním vlivům dlouhého trvání a potomci nynějších obyvatel Hořiček by se asi jednou hodně divili, co jim to jejich předci zanechali za kus vybledlého polyesteru. Proto byl při této příležitosti vyšit obecní prapor, který byl v sobotu vysvěcen.

Jistota z minulosti: Hořičky stojí stále na kopci

„Nevím, jak vás, ale mne by velmi zajímalo, jak to v těchto místech tenkrát vypadalo, a jak se Hořičky postupně měnily. Samozřejmě nestála tu škola, zemědělské družstvo ani budova obecního úřadu, rozsah lesů byl určitě několikanásobně větší. Velkou neznámou jsou též jména lidí i jejich životní osudy,“ promlouval k několika desítkám místních i přespolních místostarosta obce Milan Neumann. O znaku nebo vlajce nebylo také ani vidu ani slechu. Těmi se honosily výše uvedené rody, ale ne jednotlivé obce či osady. Snad jedinou jistotou je fakt, že Hořičky prostě byly na kopci.

Cestovní vlajka šíří slávu obce po světě

Leč doba se mění a Hořičky již v roce 2012 získaly svůj znak i vlajku. „Od té doby tyto symboly hrdě používáme a zejména prostřednictvím internetu a cestovní vlajky šíříme slávu Hořiček prakticky po celém světě. Díky našim spoluobčanům a přátelům byla tato obecní vlajka ke spatření v devíti zemích Evropy a v patnácti mimoevropských státech - konkrétně ve světadílech Afrika, Asie a dokonce Austrálie. V současné době se připravuje na cestu do Ameriky,“ prozradil místostarosta, a dodal další zajímavost. „První písemná zmínka o Hořičkách je z doby, kdy objevitel zmiňované Ameriky, Kryštof Kolumbus, ještě
nebyl ani na světě.“

Farář vysvětil i kámen s obecním znakem

Druhým novým symbolem obce se stal kamenný pomník s obecním znakem. „A protože kámen nekoroduje, nehnije a jeho zvětrávání je velmi, ale opravdu velmi pomalé, doufám, že má před sebou stovky a stovky let,“ dodal místostarosta na adresu pomníku z božanovského pískovce, a pak se průvod v čele s hudbou vyhrávající z vozu vydal na cestu do nedalekého sportovního areálu, kde oslavy pokračovaly vystoupením skupiny historického šermu Manové Přemysla Otakara z Červeného Kostelce.

„Z průběhu oslav mám velmi dobrý pocit. Doufám, že přenesení našich obecních symbolů do božanovského pískovce dostatečně vyjadřuje letitou historii Hořiček i přání dlouhodobosti další existence. Věřím také, že vyšitý obecní prapor bude jednou pro další generace stejnou relikvií, jakou byl pro nás nález malované opony místních divadelních ochotníků z roku 1870,“ našel místostarosta Neumann vhodný příměr.

Zvlášť s ohledem na bouři z minulého týdne bylo do poslední chvíle velkou neznámou počasí. „Ale nakonec vše dobře dopadlo a vyhnula se nám horka posledních dní, déšť i silný vítr,“ pochvaloval si počasí Milan Neumann, a neopomněl poděkovat Josefu Kačerovi, starostovi a velkému obecnímu patriotovi, členům obecně prospěšné společnosti Pechanec i všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci i zajištění průběhu celé akce podíleli.