Důvodem je obnova zeleně, jelikož velká část dřevin byla ve špatném zdravotním stavu a ohrožovala bezpečnost. Následovat bude i rekonstrukce komunikace před hřbitovem.