Celý projekt měl stát 800 tisíc korun a svazek žádal kraj o 400 tisíc. V letošním roce kraj sice v rámci programu možnost, že podpoří také jednotlivé svazky obcí, nejprve vypsal, ale kvůli nedostatku financí od toho později ustoupil. Pro svazky je přitom každoroční podpora důležitá a mnohé z nich ji využívají.

„O tom, že dotační titul pro DSO nebude, jsme se dozvěděli bohužel teprve před několika dny a to i přesto, že projekt našeho dobrovolného svazku kraj vybral a uložil do zásoby. Naše DSO tak nemohlo realizovat projekt, který se týkal dětských herních prvků umístěných v jednotlivých členských obcích," říká předseda DSO Broumovsko Karel Rejchrt, starosta Božanova.

Podle mluvčího Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Jiřího Hošny nemohl kraj letos podpořit projekty venkovských mikroregionů kvůli nedostatku financí: „Krajský rozpočet není nafukovací a musí pružně reagovat na vývoj klesajících příjmů. O tomto kroku DSO věděl s dostatečným předstihem. Kraj raději v rámci POV zachoval v plné výši podporu zaměřenou na projekty jednotlivých obcí. Zároveň musel myslet i na další dotační tituly, které vypisuje a které z velké části směřují rovněž k obcím."

Program obnovy venkova (POV) je už od začátku určený především menším obcím na financování menších projektů.

Opravili zastávky nebo úřad

„Za dobu existence POV významným způsobem přispěl ke zlepšení vzhledu obcí. V naší obci jsme z něj financovali například opravu budovy obecního úřadu, autobusové zastávky, nebo veřejné WC. Pokud je cílem krajské samosprávy rozvíjet své území rovnoměrně a nedopustit další rozevírání pomyslných nůžek mezi městy a venkovem, má v POV velmi vhodný nástroj," dodává Karel Rejchrt.

Avšak to podle něj půjde pouze za předpokladu, že v programu bude každoročně minimálně 50 milionů korun. „To mě přivádí k otázce, zda stojí krajské samosprávě venkov za 50 milionů korun. Musím odmítnout názor, který se v poslední době objevuje, že obcím bylo už přidáno prostřednictvím rozpočtového určení daní a není proto nutné je i nadále financovat prostřednictvím POV. Ten však slouží především těm menším obcím, které dostanou přidáno prostřednictvím rozpočtového určení daní nejméně a finanční prostředky jim nestačí ani na běžnou údržbu jejich majetku, natož pak na rozvoj infrastruktury a další potřebné investice," upozorňuje Karel Rejchrt.

V letošním roce měl kraj v POV vyčleněno 40 milionů korun a program každoročně zaznamenává velký zájem žadatelů. „Pokud by kraj chtěl všechny uspokojit, musel by dotace mnohonásobně navýšit, což v současné době vzhledem k možnostem jeho rozpočtu není možné. Úspěchem už je, že v minulých letech kraj i přes své klesající příjmy nemusel dotace v rámci POV snižovat a zachoval je zhruba ve stávající výši," uvedl Hošna. Podle něj navíc kraj pro svazky obcí vypisuje už několik let další dotační program na jejich podporu. Letos tak rozdělil přes milion korun.

Podpora je stále menší

Jenže i další výše podpory klesá. Zatímco v roce 2009 dostal DSO Broumovsko na provoz svazku, aby vůbec mohl fungovat, 108 tisíc korun, letos je to 30 tisíc. Kromě podpory kraje financují činnost svazku ještě členské obce příspěvky.

Činnost samotných DSO je podle starosty Rejchrta obecně podceňovaná a jejich potenciál není dostatečně využíván. Příčin je více. Jednak je to množství svazků zřízených pouze účelově, které mnohdy neslučují ani jinak přirozený region. To však není případ DSO Broumovsko.

„Svazky obcí by měly být partnery krajským úřadům a měly by spolurozhodovat o důležitých otázkách týkajících se jejich území," míní starosta Rejchrt. Domnívá se, že svazky by měl financovat stát.