Skauti z celé planety v této souvislosti vysazovali stromy a keře. Junáci z Náchoda měli cíl vysadit co nejvíce stromů a požádali o spolupráci Technické služby.


„Původně plánovaná výsadba stromů však nebyla z technických důvodů možná. Technické služby Náchoda však zareagovaly pružně a připravily pro nás jiný program,“ řekl skaut Pavel „Šupináč“ Král. Skauti se podíleli na zvelebení parkové úpravy nově zrekonstruovaného Husova náměstí. Rukama osmnácti z nich bylo do parku vysazeno 100 kusů popínavé rostliny Barvínek menší (Vinca Minor), která všechny co nevidět zaujme svými modrofialovými kvítky. Mimo výsadby těchto rostlin byly provedeny nezbytné úpravy záhonů.


„Věříme, že se bude Barvínkům na náměstí dařit a skautům a skautkám, co se zúčastnili této akce, udělujeme jedničku s hvězdičkou z pěstitelských prací,“ uvedl Pavel Král.


Organizace spojených národů vyhlásila už v listopadu roku 2006 celosvětovou kampaň, jejímž cílem je především ochrana klimatu.
Zapojit se může každý osobní účastí na kampani Organizace spojených národů, která je nazvaná Miliarda stromů pro planetu Zemi.