V rámci kampaně proti mozkovým příhodám budou vyšetření ve vybraných termínech provedena každému zájemci zdarma, v případě, že splní podmínku do stavit se nalačno na níže uvedená místa. První vyšetření tukových parametrů a hladiny krevního cukru proběhnou v Náchodě zítra 15. května a v pondělí 18 května od 8.00 – 10.00 hodin v odběrové místnosti ambulantního pavilonu dolní nemocnice Náchod.

V Broumově to pak bude o týden později (22. a 25. května od 8 do 10 hodin) v odběrové místnost laboratoře OKB nemocnice v Broumově.

90% cévních mozkových příhod je způsobeno krevní sraženinou ucpávající mozkovou cévu, která ve většině případů vzniká na cévě postižené aterosklerotickým procesem.

K nejvýznamnějším rizikovým faktorům právě patří vysoká hladina cholesterolu, vysoká hladina krevního cukru, kouření a vysoký krevní tlak.

„Ke snížení rizika mozkových příhod je důležité udržovat krevní tuky na optimální úrovni – hladina celkového cholesterolu by v běžné populaci neměla převyšovat 5 mmol/l a u rizikových pacientů s cukrovkou nebo s již přítomným cévním onemocněním 4 mmol/l,“ uvádí primář interního oddělení broumovské nemocnice Jiří Veselý.

Kromě toho je podstatné o jaký typ cholesterolu v organizmu se jedná. Existují totiž LDL cholesterolové částice (tzv. „zlý cholesterol“), které přenášejí cholesterol vytvořený v játrech do cév, kde se ukládá ve formě tukových plátů a vede právě k zúžení cév – hladina tohoto cholesterolu by proto měla být co nejnižší, v běžné populaci pod 3 mmol/l, u rizikových pacientů pod 2 mmol/l.

Naopak HDL cholesterolové částice (tzv. „hodný cholesterol“) odnášejí cholesterol z cév do jater, vedou tedy ke zmenšovánítukových plátů a jejich hladina by měla být co nejvyšší, u mužů nad 1,0 mmol/l a u žen nad 1,2 mmol/l.