Podle mluvčí radnice Niny Adlof se jedná o místa, kde se dlouhodobě nedaří udržovat pořádek vinou bezohledného hromadění odpadu, který na kontejnerová stání nepatří.

Tyto mobilní kamery budou proto monitorovat situaci na vytipovaných místech a Městská policie Náchod bude následně vyhodnocovat pořízené záznamy. Po zjištění pachatele bude jeho jednání řešeno jako přestupek, případně bude případ předán správnímu orgánu.

Mluvčí radnice ohledně nakládaní s odpadem připomíná, že stále platí, že veškerý odpad na rámec běžného komunálního odpadu, lze odvézt do sběrného dvora Technických služeb města Náchoda. Ten je otevřený v pondělí a ve středu od 6 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

„Občané s trvalým pobytem v Náchodě mohou po uhrazení poplatku za svoz komunálního odpadu využít této služby bezplatně,“ dodává Nina Adlof a vyzývá obyvatele města, aby nebyli lhostejní k okolí a veřejnému prostranství.