Už před rokem a půl přistál na stole starosty Vernéřovic Tomáše Havrlanta návrh na zrušení místní poštovní pobočky. To však odmítl, proto je rušení odloženo. „Do každé obce patří škola, tu tady držíme, hospoda, kterou jakž takž držíme, obecní úřad, když jsem samostatná obec, a pošta. Nejde jen o služby, ale lidé se v takovém obci cítí lépe, necítí se odstrčeni," říká starosta. Dnes se vše měří penězi, avšak podle starosty už se neohlíží na to, že třeba na poště se staří lidé i sejdou a popovídají si.

S poštou chodí obecní doručovatel

V Božanově to už před rokem vyřešili po svém a byli jednou z prvních obcí, která přešla na poskytování poštovních služeb v projektu Partner. Starosta Karel Rejchrt říká, že po téměř roční zkušenosti může tento projekt obcím, kde chtějí služby pro obyvatele zachovat, jen doporučit.

Obec zajišťuje poštovní a bankovní služby na základě smlouvy s Českou poštou za úhradu. Dále v pilotním projektu zajišťuje i roznášku listovních zásilek. Domy obchází obecní doručovatel a poštovní přepážku na obecním úřadě obsluhuje pracovnice úřadu. Podařilo se zajistit i terminál na dobíjení telefonů a sázení.

„Celý projekt jsme řešili s ohledem na dlouhodobou efektivitu provozu a spokojenost občanů. Dnes už si občané nemusí vyřizovat své záležitosti zvlášť na poště a zvlášť na obecním úřadu. Vše vyřídí na jednom místě. Také provozní doba poštovních služeb se rozšířila, aby více vyhovovala potřebám občanů. Do tohoto projektu jsme šli s cílem udržet v obci poštovní služby a zajistit lepší komunikaci mezi občany a obecním úřadem," vysvětluje Karel Rejchrt.

Nic však není zadarmo a výše příspěvku od České pošty plně nepokryje náklady, které Božanov se službou má. „Přesto, že obec na tuto službu částečně doplácí, jsem přesvědčen, že cesta. kterou jsme se vydali, je správná. To nám potvrzují i samotní občané," říká božanovský starosta.

Doba a technický pokrok nelze podle něj zastavit a objem listovních zásilek trvale klesá. „Pokud pominu skutečnost, zda skutečně musí dojít k privatizaci České pošty a uvolnění poštovního trhu, pak je to jedna z cest, jak zajistit občanům poštovní služby. Každá obec má své specifika a sama se musí rozhodnout," dodává Karel Rejchrt.