Malí předškoláčci se tak přišli, většinou poprvé v životě, podívat do „velké“ školy. Po prvotním nahlášení potřebných údajů dostalo každé dítko kartičku, na kterou se poté vyplňovalo plnění různých úkolů.

Předškoláčci prokazovali při zápisu své znalosti, vědomosti, správnou výslovnost či prostorovou orientaci. Nechyběly ani vypravování pohádky, počítání, určování pravé a levé strany či kreslení. Paní učitelky také kontrolovaly správnost uchopení tužky.