V příštím týdnu budou technici stanoviště meteorologicky ověřovat a 4. prosince je plánováno závěrečné školení obsluhy. Po tomto datu se přejde do zkušebního provozu, a pokud bude zkušební provoz bez komplikací, zahájí strážníci ostré měření.

Pokuty za rychlou jízdu by měly chodit všem řidičům, kteří budou v daném úseku změřeni a budou zasílány i do zahraničí. Jedná se o tzv. pevné radary, které budou měřit oba jízdní pruhy zároveň. Pevná měřící stanoviště budou v ulicích Nahořanská, Náchodská, Dobrušská, Halínská, T. G. Masaryka a obcích Nahořany, Bohuslavice, Provodov-Šonov.