„Zatím šlo pouze o stavební úpravy, vybavení se bude pořizovat později," sdělil vedoucí odboru školství městského úřadu Václav Kupka.

Práce na školce skončí v říjnu

Velkou investiční akci, ale až nyní na začátek školního roku, naplánovali na budově mateřské školy v Teplicích nad Metují. Provádí se tam výměna oken a zateplení střechy. „Celkové náklady činí téměř tři miliony korun a akce by měla být dokončena do konce října. Prázdninovou odstávku školky nebylo možno využít, neboť devadesátiprocentní dotace byla přiznána až koncem června a výběrové řízení na dodavatele a následná objednávka oken nedovolila zahájit stavbu dříve, než na konci prázdnin," informoval teplický starosta Milan Brandejs.

S ohledem na zateplení školky přerušili v Teplicích „tradiční" prázdninovou výměnu oken na základní škole. Poslední tři roky se totiž měnila okna v jednotlivých patrech, ročně za asi půl milionu korun z rozpočtu města. Na poslední etapu dojde za rok.

Škola však letos vybavila další učebnu interaktivní tabulí s dataprojektorem a má internetového připojení po celé budově. Navíc se u příležitosti 30. ročníku Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu podařilo instalovat klimatizaci do přednáškového sálu. Financování zajistili sponzoři festivalu. „Za to jim patří dík," dodal starosta.

Rekonstrukcí a oprav se dočkala mnohá školní a předškolní zařízení v Náchodě. „Jsem moc rád, že se nám opět podařilo vyčlenit potřebné nemalé finanční prostředky. Díky tomu došlo k celé řadě rekonstrukcí a úprav, někdy v rámci běžné údržby, jindy nezbytných, které řešily zlepšení technického stavu. Školáci, ale i děti ve školkách se tak mnohde dočkají zase o něco lepšího prostředí. Nezbývá, než jim všem popřát, ať v první školní den vykročí tou správnou nohou a daří se jim," uvedl náchodský starosta Jan Birke.

V Náchodě se opravovala třeba sociální zařízení na MŠ Komenského za 305 tisíc korun, na MŠ Odboje za zhruba 210 tisíc a na dvou patrech pavilonu ZŠ Plhov i s opravou osvětlení na hřišti za 345 tisíc korun. Na náchodské ZŠ 1. máje dochází k zateplení budovy a výměně oken za zhruba čtyři miliony korun. U školy TGM byla provedena úprava vstupní plochy před budovou, oprava kanalizačních, vodovodních a teplovodních přípojek, vše celkem za 530 tisíc.

ZŠ Komenského se dočkala výměny svítidel v šatnách, oprav schodů a části oplocení. Na MŠ Březinova byla provedena oprava kanalizace, schodiště, střechy. To na školce Havlíčkova zateplení budovy a výměna oken minulý týden ještě probíhalo. V případě školky Vančurova se zpracovává projektová dokumentace na zateplení budovy.

Obnovují Ulitu

V Broumově krom řady dílčích oprav, výměny oken a dalších akcí, z nichž některé přišly na sta tisíce korun a informovaly jsme o nich podrobněji v sobotním vydání, se zahájila velká rekonstrukce Domu dětí a mládeže Ulita. Rekonstruuje se tam izolace, kanalizace, topení, přístavba vstupu, fasáda se sgrafity či okna. Celková cena stavby bude 7,5 milionu korun. „Akce byla zahájena v červenci. Předpoklad ukončení je do dubna 2014, většina volnočasových aktivit bude přesunuta do druhé budovy, kterou Ulita od města také užívá," uvedl broumovský místostarosta Kamil Slezák.

V Červeném Kostelci investovali do dokončení výmalby chodeb na prvním stupni ZŠ, na druhém stupni se opravilo prostranství před vstupem do šaten, kde je nová zámková dlažba. Navíc se rekonstruovala učebna chemie a školáky vítá nová vstupní brána do areálu školy.

V Kostelci mysleli i na školy v okolních místních částech města. Kapacitu školní jídelny rozšířili na ZŠ v Horním Kostelci, kde došlo i k výměně oken v celém objektu školy. Na ZŠ ve Lhotě se opravily podlahy ve dvou třídách, stejně tak ve škole v Olešnici, která má po rekonstrukci i sociální zařízení a šatny. Rozpočtové náklady na tyto všechny úpravy jsou přes dva miliony korun.

Dále byla provedena oprava fasády na budově Základní umělecké školy v Nerudově ulici. Rozpočtové náklady činí přes osm set tisíc. „Skutečné náklady bude možné vyčíslit po závěrečné fakturaci, která v současné době probíhá," uvedl Lubomír Křivda z majetkového odboru červenokosteleckého městského úřadu.