„Informujeme v ní o tom, že Nový Hrádek měl k 1. červenci 2011 celkem 777 obyvatel, kdo byl ve vedení města a že administrátorem místní farnosti byl Pater Jan Józef Czarny. Chlubíme se i tím, že jsme se v roce 2011 stali Vesnicí roku Královéhradeckého kraje především díky zdařilé generální rekonstrukci náměstí, kterou jsme udělali v roce 2010,“ řekl nám včera novohrádecký starosta Zdeněk Drašnar. Ten ze přítomnosti místostarosty Vladimíra Říhy spolu s restaurátorem a náchodským sochařem Jindřichem Roubíčkem listinu s mincemi do pilíře vložil.

Cenný rukopis krasopisně napsala místní kronikářka Anna Marková a naši potomci se v něm dočtou o stavu této památky i o tom, jak městys získal na její rekonstrukci finance. Ty souhrnně dosáhly výše 175 tisíc korun.

Listina byla opatřena datem 20. červenec 2011 a ztvrzena podpisy a oficiálními razítky městyse Nový Hrádek a zdejší římskokatolické farnosti, svoje razítko přidal i sochař Jindřich Roubíček. (fr)