"V sobotu 12. listopadu dopoledne se můžete přidat ke komunitní výsadbě stromů Aleje Ostašinka. Dobrovolníci budou sázet ovocné stromy u polní cesty pod Ostašem," říká projektová manažerka MAS Stolové hory Mirka Soldánová. Polní cesta mezi Žďárem nad Metují a Českou Metují v délce necelého kilometru bude osázena desítkami ovocných stromů, které zpříjemní cestu místním, ale i turistům.

Zachovat tradice, chránit krajinu před erozí, ukázat dětem, jak se sází strom nebo nabídnout turistům občerstvení při procházce krajinou. To jsou cíle MAS Stolové hory, kterých chce dosáhnout při výsadbě aleje pod Ostašem. Kvůli tomu se MAS spojila se ZD Ostaš, které dané pozemky obhospodařuje a část jich i vlastní. Na jaře společně podaly žádost o finanční grant, ovšem srpnový verdikt byl zamítavý.

V Broumově hořela kůlna, rodinný dům požár naštěstí nezasáhl
V Broumově hořela kůlna, rodinný dům požár naštěstí nezasáhl

"Proto jsme oslovili obec Žďár nad Metují, zda na výsadbu nepřispěje. Po jejich příslibu byly osloveny i různé firmy z Policka. Na výsadbu aleje tak finančně přispěly i Kvíčerovská pekárna, Grim a synové, Hauk, MT Střechy a Viridium.cz," neopomněla zmínit hlavní podporovatele projektu.

Zatím alej není vysázená, ale už má své jméno. To mohl navrhnout každý v průběhu léta na facebookovém profilu MAS Stolové hory. Nakonec zvítězil návrh od paní Květy Jirmanové, a to Alej Ostašinka.

Pro dobrovolníky, kteří v sobotu 12. listopadu před desátou hodinou dorazí, bude před prací připraveno vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Žďár nad Metují. "Na místo dorazíte, pokud cestou ze Žďáru nad Metují před viaduktem uhnete doprava a půjdete po panelové cestě. Na místo můžete dojet i automobilem. Na úvod arborista Jakub Hrůša popíše a názorně předvede, jak stromy sázet. Máte-li v plánu přiložit ruku k dílu, vezměte s sebou prosím vhodné nářadí, jako je lopata nebo nůžky na pletivo. Pro malé i velké pomocníky bude nachystán guláš a další občerstvení," láká Mirka Soldánová na akci která se koná za každého počasí.