Na začátku konference představila Martina Vlachová dvouletý projekt realizovaný Centrem rozvoje Česká Skalice v Babiččině údolí. „Projekt s rozpočtem 2,5 milionů korun byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Součástí projektu je plánování rozvoje chráněného území, poskytování informací a osvěty prostřednictvím ekoporadny, infostánku, tiskovin, naučných stezek a besed, dále pomocí vzdělávání, exkurze a výměny zkušeností. Přímou realizací ochrany přírody je obnova studánek, mapování invazních rostlin a obnova komponovaných výhledů v údolí,“ uvedla Martina Vlachová.

V dalším programu vystoupili s příspěvky zástupci Města Česká Skalice, pod jehož záštitou se konference pořádala, dále profesionální ochránci přírody ze Správy CHKO Broumovsko a z Agentury ochrany přírody a krajiny Hradec Králové. Zástupce zahraniční delegace z Polska, Zbigniew Golab, pohovořil o přírodě a podnikání v Národním parku Stolové hory.

Mluvilo se o chráněných územích

O kategorizaci a pravidlech chování v chráněných územích České republiky promluvil Michal Gerža z Hnutí Duha Podorlicko.

Odpoledne následovala exkurze – vycházka s odborným výkladem do revitalizovaného sadu na ratibořickém Bílém kopci a na Rýzmburský altán. Při několika zastaveních byla demonstrována praxe ochrany přírody a výsledky projektu „Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí“.

Co konference všem účastníkům přinesla? Především byla příležitostí k setkání, k výměně zkušeností a navázání nových partnerských vztahů. Zaznělo mnoho podnětných nápadů i příkladů z praxe, jak dobře žít v chráněných územích. Účastníkům byly představeny unikátní živočišné a rostlinné druhy vyskytující se v NPP Babiččino údolí a také způsoby jejich ochrany.

„Zaujala mě také polemika soukromého chovatele Jana Kováče o vztahu lidí k přírodě jako zdroji trvale udržitelného růstu. Připomnělo mi to pravdivá slova, že příroda nepatří lidem, ale lidé patří přírodě,“ shrnul zážitky z konference její účastník Vladimír Prachař.