Na den, kdy se začaly měnit dějiny v celé naší zemi, si v Náchodě přišlo zavzpomínat bezmála dvě stě lidí. Zapalovali svíčky u sloupu Nejsvětější Trojice, který tenkrát při demonstracích proti totalitnímu režimu sloužil jako řečniště. Občas symbolicky zacinkali svazkem klíčů a pohupovali se, někteří i tančili, při písničkách skupiny Proradost.

Při setkání také několik z nich připomnělo, na co by se nemělo zapomínat nebo zavzpomínali, jak oni sami revoluci vnímali a prožívali.

Například Eva Trejbalová upozornila, že žijeme v materiálně bohaté společnosti, ale duchovně uboze. „Ztratil se stud, ztratila se zodpovědnost a bez toho se nedá dobře žít. Jak z toho vystoupit? Jediná cesta je začít každý sám u sebe a ve své rodině," řekla a dodala, že je potřeba více slušnosti k druhým, dostatek sebevědomí a hrdosti, že jsme Češi.

Na 17. listopad 1989 zavzpomínala i Ludmila Pohanková, která je ředitelkou Střediska volného času Déčko v Náchodě. Tehdy se prý vracela s desetiletým synem z jižních Čech od rodičů a v Praze vystoupili z metra u Václavského náměstí a spatřili ten obrovský dav lidí.

„Tenkrát jsem měla husí kůži a mám ji i dnes, když na to vzpomínám. Měla jsem obrovskou radost i strach, protože jsem zažila 68. rok a pamatovala si, jak to skončilo a bála jsem se o syna," vyprávěla. Když pak přijeli do Náchoda, zjistila, že tady už byli lidé, kteří organizovali Občanské fórum.