Náchodská opozice tvrdí, že v době rozhodování o koupi zarostlého pozemku s rozbitými skleníky nebyly k dispozici z pohledu opozičních zastupitelů některé velmi zásadní informace. „Tyto okolnosti jsou podle nás velmi znepokojivé, nebyly doposud srozumitelně vysvětleny a zcela pochopitelně budí jak zájem veřejnosti, tak i médií," říká za náchodské opoziční zastupitelské kluby (KDU-ČSL, ANO 2011 a Za moderní Náchod s úctou k tradicím) Michal Kudrnáč, který reagoval na další krok vedení města Náchoda, jež na webových stránkách města před časem zveřejnilo své stanovisko k nákupu pozemků.

Město Náchod nakoupilo pozemky pro svůj další rozvoj.Město Náchod nakoupilo pozemky pro svůj další rozvoj.Zdroj: archiv MěÚ Náchod

Zarostlý pruh pozemku s rozbitými skleníky - takovou podobu má pozemek o výměre 13 562 m², za nějž město vloni zaplatilo přes 22 milionů.
Zaostřeno na pozemky: Na roli právníka si opozice stěžuje u advokátní komory

S ohledem na následné zpochybnění transparentní čitelnosti majetkoprávního úkonu ze srpna loňského roku si vedení města vyžádalo stanoviska od dotčených institucí a zainteresovaných osob ke kritickým tvrzením opozičních zastupitelů. V dubnu náchodská radnice předložila odpovědi na nejčastější otázky spjaté s touto transakcí. Prostor ke komentáři a svému pohledu dostali v Deníku i opoziční zastupitelské kluby, za něž Michal Kudrnáč poukazuje na možné stíny na pozadí obchodu.

Zatímco vedení města o „křišťálovosti" obchodu nepochybuje, opozice by tam nějaký ten kal našla. „Z uvedených dokumentů je zřejmé, že se výtky nezakládají na pravdě a nemají v některých případech ani oporu v zákonech," stojí si za svým vedení náchodské radnice v čele se starostou Janem Birke. „Postup při nákupu pozemků považujeme za správný, postup opozičních zastupitelů, kdy někteří následně své rozhodnutí veřejně zpochybnili, však nikoliv."

S tím, že by ze strany opozice došlo k následnému zpochybnění majetkoprávního úkonu ale Michal Kudrnáč nesouhlasí. „Pokud vím, nikdo z opozičních zastupitelů tento úkon nezpochybňuje v tom smyslu, že by měl být neplatný. Naopak jsme si vědomi, že tento majetkoprávní úkon je platný - město získalo hodnotné pozemky a má pro ně využití. V tom jádro sporu není a nikdy nebylo. Kritizujeme ovšem fakt, že nám v době rozhodování chyběly některé z našeho pohledu velmi zásadní informace, a že právě tyto okolnosti jsou podle nás velmi znepokojivé. Nebyly doposud srozumitelně vysvětleny a je pochopitelné, že budí jak zájem veřejnosti, tak i médií," dodává opoziční zastupitel.

Příliš mnoho otázek

Nabízel stát v roce 2018 městu Náchod za milion korun pozemky, jejichž koupi od společnosti Statek Velká Chuchle za 22 milionů zastupitelé o pět let později podpořili? Jaká byla v dané transakci role advokáta Petra Šťovíčka, který měl vazby jak na prodávající společnost, tak i na náchodskou radnici? Byl bývalý ředitel Státního pozemkového úřadu ve střetu zájmů? A co reportáž z pořadu Reportéři ČT, která se tématu koupě pozemků věnovala - byla neobjektivní a poškozovala dobré jméno města Náchoda, jak stálo ve stížnosti náchodské radnice adresované Radě pro rozhlasové a televizní vysílání?

Zarostlý pruh pozemku s rozbitými skleníky - takovou podobu má pozemek o výměre 13 562 m², za nějž město vloni zaplatilo přes 22 milionů.
V Náchodě to vře kvůli koupi pozemků. Město podalo stížnost na Reportéry ČT

Na tyto otázky reagovali jak dotčené osoby, tak i organizace, kterým byly adresovány. Za náchodské opoziční zastupitelské kluby stav věcí svým pohledem komentoval Michal Kudrnáč.

Radnice se začala kritice bránit právní cestou už proti formě zpracování lednové reportáže v České televizi, která se okolnostem koupě pozemků věnovala. Město Náchod podalo stížnost adresovanou Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) právě v reakci na odvysílání reportáže ČT v pořadu Reportéři ČT z 15. ledna 2024. „Ve své stížnosti město upozornilo na neobjektivní, nevyvážené a nekorektní postupy redaktorů, kteří formou spekulací a nedůsledně ověřených informací vědomě poškodili dobré jméno města," shrnula tehdy obsah rozsáhlé stížnosti mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Zodpovědné hledání odpovědí

Stížnost ale neuspěla. RRTV v odpovědi uvedla, že obsáhlou analýzou reportáže nebyly zjištěny skutečnosti, které by dokládaly možné spáchání přestupku ze strany provozovatele. V závěru RRTV konstatuje, že se tvůrci reportáže důsledně zaměřili na to, aby byl dán prostor k vyjádření a zaujetí stanoviska všem zúčastněným stranám. „Uvádí se také, že reportáž skutečně pracuje s překvapivým rozdílem v ceně při prodeji restituentem a následně společností Statek Velká Chuchle, ale ponechává na divákovi, aby si na věc na základě získaných informací udělal vlastní názor," dodává Michal Kudrnáč. „Totéž činíme i my. Nikoho neobviňujeme, pouze konstatujeme a pojmenováváme ty okolnosti prodeje, které stále čekají na uspokojivou odpověď, a to zejména proč město v roce 2018 o pozemky neprojevilo žádný zájem, aby je o několik let později koupilo o více než 20 milionů dráž, než za kolik je získal Statek Velká Chuchle a jaká byla v celé věci skutečná úloha JUDr. Šťovíčka. Na tyto otázky se zodpovědně a bez jakýchkoli osobních animozit snažíme najít odpověď. Protože právě to je úloha demokratické opozice a právě v tomto smyslu cítíme zodpovědnost k našim voličům," dodává zástupce opozičních zastupitelských klubů Michal Kudrnáč.

Nabízel stát v roce 2018 městu Náchod pozemky za milion korun?

Vedení města: „Zákon nepočítá s tím, že by Státní pozemkový úřad (SPÚ) sám tyto nemovitosti nabízel. Z právního stanoviska Aleše Gerlocha vyplývá, že nelze komunikaci mezi SPÚ a městem Náchod, která proběhla v březnu a dubnu 2018, považovat za nabídku SPÚ na převod pozemků do vlastnictví města Náchod.

Odpověď SPÚ na dotaz města Náchoda rovněž potvrzuje, že SPÚ v roce 2018 provádělo lustrace těchto pozemků, které jsou podkladem k soudním sporům o vydání pozemků restituentům – o žádnou nabídku rozhodně tedy nešlo. Není tedy pravdou, že by město mělo v minulosti možnost získat pozemky, natož ,levněji´."

Pohled opozice: „Z právního stanoviska Aleše Gerlocha sice skutečně vyplývá, že se ze strany SPÚ nejednalo přímo o nabídku. Na druhou stranu stanovisko naprosto nedává za pravdu tvrzení vedení města, že Náchod neměl možnost v minulosti pozemky získat. Naopak lze z uvedeného právního stanoviska vyčíst, že možnost získání pozemků zde byla, a to buď bezúplatně dle § 7 zákona č. č 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu nebo úplatně postupem dle § 13 téhož zákona. Cesta by pravděpodobně nebyla úplně jednoduchá, ale s dobře nastavenými komunikačními kanály a strategickými prioritami města Náchoda by to rozhodně nebylo vyloučené.

Z usnesení Rady města nevyplývá, jakým způsobem došlo k tomu, že byl pro zpracování právního stanoviska osloven konkrétně JUDr. Gerloch. Ten byl mediálně asi nejvíce spojován s tím, že psal posudky pro bývalého prezidenta Miloše Zemana, které vzbuzovaly podezření z účelovosti. Vzhledem k často deklarovanému přátelství pana starosty Birke s bývalým prezidentem Zemanem tak i na skutečné nestrannosti JUDr. Gerlocha spočívá určitý stín podobně jako v případě nákupu předmětných pozemků."

Jaká byla role JUDr. Petra Šťovíčka v dané transakci? Byl ve střetu zájmů?

Vedení města: „Dle stanoviska Petra Šťovíčka ze dne 15. března 2024, které si město Náchod vyžádalo, nebyl v roce 2023 akcionářem prodávající společnosti, transakci nijak neovlivnil ani ovlivnit nemohl, neúčastnil se vyjednávání, veškeré transakční podmínky byly dohodnuty přímo prodávajícím a kupujícím předem. S jeho nebo bez jeho účasti by obchod proběhl stejně. V této věci advokát aktuálně doložil potřebné vysvětlující dokumenty advokátní komoře, která věc prověřuje na základě podnětu opozičních zastupitelů – o výsledku šetření nás advokát přislíbil neprodleně informovat. Vedení města Petru Šťovíčkovi udělilo pokyn činit do doby ukončení prověření podnětu komorou pouze neodkladné a nutné právní úkony. O dalším postupu rozhodne vedení města až dle výsledku tohoto prověření."

Pohled opozice: „Na vyjádření advokáta Šťovíčka snad ani nemá smysl reagovat. Údaje o tom, že byl v loňském roce akcionářem společnosti Statek Velká Chuchle, vycházejí z oficiálního notářského zápisu a z oficiálního státního registru spravovaného Ministerstvem spravedlnosti. Proti těmto zdrojům stojí tvrzení jednoho z účastníků celé problematické transakce. Za komentář snad stojí pouze pozoruhodná tendence vedení města marginalizovat úlohu JUDr. Šťovíčka, když dokonce tvrdilo, že naše město právně nezastupoval. Ve svém vyjádření ze 14. 6. 2023 však Šťovíček doslova uvádí: ,vystupuji v této věci výhradně jako právní zástupce Města Náchoda. Uvidíme, jak se k celé záležitosti vyjádří Česká advokátní komora, k níž jsme podali stížnost."